Domov Poziv za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS
01.07.2019

Poziv za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

Bazen trenerjev MSS je avtonomna struktura Mladinskega sveta Slovenije, ki združuje trenerje z znanji in izkušnjami s področja mladinskega dela, mladinskih politik in neformalnega izobraževanja. Člani Bazena trenerjev MSS skrbijo za razvoj in izvajanje izobraževanj, delavnic in usposabljanj v okviru MSS ali organizacij članic MSS, pripravljajo publikacije in dokumente ter vodijo ali fasilitirajo aktivnosti kot so dogodki, konference in posveti.

Na Mladinskem svetu Slovenije si prizadevamo, da vsakoletno obnovimo in razširimo članstvo Bazena trenerjev MSS, zato vabimo, da se na poziv za priključitev v članstvo odzovejo vsi zainteresirani mladinski trenerji. Namen tega poziva je:

 • strokovni razvoj Bazena trenerjev MSS,
 • razširitev članstva za pripravo, vodenje in izvajanje različnih aktivnosti,
 • povečati nabor različnih znanj, ki jih ponuja Bazen trenerjev MSS,
 • dvig kvalitete neformalnega izobraževanja.

Mladinski trenerji delujejo v polju neformalnega izobraževanja in imajo v mladinskih organizacijah ter širše pomembno vlogo posrednika ključnih znanj in kompetenc za večanje avtonomije ter boljši položaj mladih v družbi. Teme oz. vsebinska področja, znotraj katerih delujejo trenerji Bazena MSS so:

 • mladinsko delo,
 • mladinske politike,
 • mladinsko organiziranje,
 • avtonomija mladih,
 • participacija in aktivno državljanstvo mladih,
 • mladinski dialog EU,
 • trajnostni razvoj in okoljevarstvo,
 • zdravje mladih,
 • sovražni govor in človekove pravice,
 • duševno zdravje mladih,
 • zaposlovanje mladih,
 • stanovanjska problematika mladih,
 • informiranje mladih,
 • izobraževanje mladih,
 • projektno načrtovanje,
 • socialna izključenost in mladi z manj priložnostmi,
 • medkulturni dialog,
 • prostovoljstvo,
 • komuniciranje in odnosi z javnostmi,
 • mednarodno mladinsko delo.

Profil trenerja

Trener v Bazenu MSS ima naslednje lastnosti in sposobnosti:

 • komunikacijske spretnosti,
 • veščine aktivnega poslušanja,
 • znanja in strokovne kompetence na določenih izbranih področjih,
 • poznavanje veščin neformalnega izobraževanja,
 • sposobnost samostojne priprave, načrtovanja in izvajanja aktivnosti kot so usposabljanja in delavnice,
 • vodenje dogodkov kot so posveti in konference,
 • moderiranje srečanj kot so okrogle mize in sestanki,
 • zmožnost skupinskega dela in delovanja znotraj interdisciplinrnih timov,
 • opolnomočenje posameznikov in skupin,
 • sposobnost kritične presoje in refleksije,
 • izvajanje evalvacij,
 • veselje do dela z ljudmi,
 • sposobnost sprejemanja različnosti in soočanje s predsodki.

Odgovornosti trenerja

Od trenerjev v Bazenu MSS se pričakuje, da dosledno spoštujejo in upoštevajo naslednje dolžnosti:

 • udeležba na koordinacijskih srečanjih trenerjev Bazena MSS,
 • upoštevanje pravil in določil naročnika aktivnosti in izvedba v skladu z dogovori,
 • udeležba na pripravljalnem sestanku,
 • temeljita seznanitev s tematiko na aktivnosti,
 • posredovanje vseh podatkov za urejanje dokumentacije z naročnikom,
 • posredovanje seznama vseh potrebnih materialov, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti in prevzem materialov na sedežu MSS,
 • priprava vsebinskega poročila po izvedeni aktivnosti,
 • upoštevanje časovnih rokov v primeru prevzema materialov in poročanja,
 • poznavanje in zastopanje uradnih stališč Mladinskega sveta Slovenije,
 • skrb za prepoznavnosti in promocijska zastopanost naročnika na aktivnosti,
 • prepoved uporabe psihoaktivnih substanc v času izvajanja aktivnosti,
 • obveščanje naročnika o vseh nepredvidljivih situacijah, ki se tičejo naročnika, tekom priprave ali izvajanja aktivnosti.

Obveznosti MSS in plačilo

Mladinski svet Slovenije za člane bazena trenerjev MSS zagotavlja naslednje pogoje:

 • skrb za povezovanje in razvoj trenerjev,
 • organiziranje rednih koordinacijskih srečanj,
 • priprava in zagotavljanje materialov potrebnih za izvedbo aktivnosti,
 • priprava dokumentov potrebnih za izplačilo,
 • plačilo izvedenih aktivnosti,
 • pravočasno informiranje o aktualnih pozivih,
 • pravočasno obveščanje o spremembah in odpovedih aktivnosti.

Višina plačil za izvedene aktivnosti:

 • 1 trenerska ura (60 min) = 30 EUR bruto,
 • 2 trenerski uri (120 min) = 60 EUR bruto,
 • 3 trenerske ure (180 min) = 90 EUR bruto,
 • 4 trenerske ure ali več (240 min ali več) = 120 EUR bruto (trenerski dan).

Mladinski svet Slovenije trenerju MSS poleg plačila izvedene aktivnosti finančno pokrije tudi pripravljalni sestanek in poročanje. Višina izplačila je v sorazmerju z aktivnostjo, ki jo trener izvede. V primeru večdnevne aktivnosti, je trener upravičen do plačila pripravljalnega sestanka in poročanja v višini enega trenerskega dne za oboje skupaj. Prav tako se trenerju povrnejo potni stroški za prevoz na kraj izvajanja aktivnosti z njegovega stalnega prebivališča v višini 0,25 EUR/km bruto. Potni stroški za udeležbo na pripravljalnem sestanku so všteti v osnovno plačilno postavko.

V primeru večdnevnih aktivnosti so za trenerja zagotovljena nastanitev in prehrana s strani MSS.

Pogoji za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

Pogoj za članstvo v Bazenu trenerjev MSS je veljaven status, ki za posamezniku komisijsko podeli oz. odvzame Mladinski svet Slovenije. Postopek se predvidoma izvaja enkrat letno. Odločitev o statusu predlaga komisija, sprejme jo Kolegij MSS.

Kandidat za trenerja MSS je posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • starost od vključno 21 do vključno 35 let,
 • poznavanje polje in delovanja mladinskega sektorja,
 • poznavanje koncepta neformalnega izobraževanja,
 • izkušnje z vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje s pripravo in izvedbo delavnic in usposabljanj,
 • udeležba na MSS-jevem usposabljanju za trenerje v mladinskem delu ali drugem primerljivem usposabljanju.

Prijava

Vabljeni k prijavi vsi, ki smatrate, da ustrezate ustrezate profilu trenerja MSS in izpolnjujete pogoje za pridobitev statusa. Prijavite se preko elektronske prijavnice v roku 7 dni ob objave razpisa oz. najkasneje do 8. julija 2019. S klikom na »POŠLJI« na koncu spletne prijavnice, je vaša prijava uspešna (dodatnih potrditvenih sporočil ne boste prejeli). Prijavnice bo Komisija MSS pregledala do 18. julija 2019. Po pregledu prijavnic boste najkasneje dne 19. julija 2019 povabljeni na osebni razgovor vsi tisti, ki boste po presoji komisije MSS primerni kandidati za pridobitev statusa trenerja MSS. Osebni razgovori bodo potekali po dogovoru na sedežu MSS (Dunajska 5, Ljubljana).

Za nejasnosti in dodatne informacije: petra.miklauzic@mss.si ali 01 425 60 55.

 

Razpisna dokumentacija – MSS-037-19-Poziv za priključitev v članstvo Bazena trenerjev MSS

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.