Domov Povzetki 7. seje Sveta vlade RS za mladino
13.05.2021

Povzetki 7. seje Sveta vlade RS za mladino

Ta teden, v torek, 11. maja. 2021 je potekala sedma seja Sveta vlade Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju: SVM). Na seji so se člani in članice med drugim seznanili z rezultati najnovejše raziskave Mladina 2020, pregledali so aktivnosti ministrstev, povezanih z mladimi, v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, obravnavali problematiko duševnega zdravja, kjer je Mladinski svet Slovenije predstavil tudi svoj mnenjski dokument o duševnem zdravju, ter dodatno opozoril na širino problematike. Ministrstvo je pripravilo plan začetka načrtovanja novega cikla nacionalnega programa za mladino, mladinski predstavniki pa so opozorili o neupoštevanju in ne vključevanju mladinskih organizacij pri oblikovanju načrta za okrevanje in odpornost po epidemiji, kljub temu, da so bila vključevanja mladih med priporočili Evropske unije.

Na seji, ki jo je sprva vodila ministrica, dr. Simona Kustec, kasneje pa mag. Dolores Kores je bila predstavljena prva celovitejša in primerljiva raziskava mladine po letu 2010. Raziskava mladina 2020 torej prinaša natančne in statistično značilne podatke o celotni populaciji slovenske mladine. Natančni podatki raziskave bodo znani konec maja, na Svetu vlade RS za mladino pa nam je bilo predstavljenih le nekaj poudarkov. Začeli smo s pozitivnimi novicami: slovenski mladi se od staršev odseljujejo hitreje kot pred desetimi leti, so bolj angažirani v kulturi in se kulturnih dejavnosti tudi v večji meri udeležujejo, mladi pa so tudi bolj družbeno aktivni. Žal pa je raziskava pokazala tudi nekaj zelo negativnih sprememb v populaciji slovenske mladine: mlade prekarni trg sili v fleksibilizacijo delovne sile, zato je vedno več mladih pripravljenih delati pod slabšimi pogoji, največji strah vzbujajoč podatek pa je, da se kar 3x več mladih počuti osamljene kot v letih 2000 in 2010, posebno pa je potrebno poudariti, da so bili podatki zbirani po večini še pred začetkom epidemije in ukrepov, zato te na podatke nimajo večjega vpliva. Omembe vreden podatek pa je prav tako, da se mladi vedno bolj polarizirajo na pripadnost levi ali desni politični opciji, opaža se tudi več sovražnega govora.

V naslednjih točkah so ministrstva predstavila glavne poudarke in prioritete, ki se jih bodo lotila med predsedovanjem Evropske unije in so namenjene mlade. Na seji sta bila prisotna še dva ministra in sicer: g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo ter dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo, ki je komentiral tudi raziskavo Mladina 2020. Sprva je izrazil zadovoljstvo nad predstavljenim, nato pa poizkušal najti nekaj korelacij in jih pretvoriti v vzročna razmerja. Med drugim je omenil, da bi lahko videli rezultate študije povezane z vzorcem vzpona hipijevstva in časom 60 let, ter da dvig izražanja v kulturi in umetnosti mlade ljudi lahko zmede in tako kot posledica nastopijo duševne težave in stiske. Prav tako pa je večjo družbeno angažiranost povezal s tem, da mnoga družbena omrežja, kjer se mladi vedno več udeležujejo, uporabljajo algoritme, ki privedejo do tega, da do mladih pride več vsebin, ki kritizirajo določeno politično opcijo, so zato bolj angažirani in to tudi privede do več sovražnega govora. Ostali ministri niso bili prisotni, nekaj od njih je na sejo poslalo svoje namestnike.

Na naslednji točki je Mladinski svet Slovenije predstavil mnenjski dokument o duševnem zdravju mladih, ki podpira ugotovitve raziskave Mladina 2020 ter poudarja vedno večje duševne stiske mladih. Mnenjski dokument o duševnem zdravju mladih je bil napisan na podlagi raziskav in v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V zvezi z mnenjskim dokumentom, ki ga najdete na tej povezavi, so predstavniki mladih poudarili, da so nujne zakonske spremembe na področju urejanja psihološke in psihoterapevtske pomoči, saj sta ti dve področji tako finančno podhranjeni kot tudi neregulirani na trgu. Poudarili so tudi, da z ministrstvom za zdravje zaenkrat ni dovolj povezovanja in komunikacije, ter da se to ni odzivalo na povabila na okroglo mizo, kjer je bil dokument podrobneje predstavljen. V odgovor na to je ministrstvo Mladinski svet Slovenije povabilo v koordinacijsko skupino NIJZ.

V eni od zadnjih točk je direktorica Urada Republike Slovenije za mladino, Mag Dolores Kores predlagala terminski plan za sestavo nove resolucije o Nacionalnem programu za mladino za obdobje od leta 2023 naprej. Tako predstavniki vlade, kot mladi so se strinjali, da bomo do konca leta vzpostavili delovne skupine, ki se bodo ukvarjale s to tematiko, opirale pa se bodo na raziskavo Mladina 2020 in druge relevantne raziskave na področju mladih, sledili bodo posveti z mladimi in snovanje strategije, v letu 2023 pa se bo strategija sprejela.  

Miha Zupančič, predsednik MSS, je za konec točke predstavil delovno skupino za mladinski dialog, ki jo vodi Mladinski svet Slovenije. Nacionalna delovna skupina (NDS) je sprejela prenovljeno strategijo in akcijski načrt. Za boljši prenos informacij in vložek mladih v NDS so za to imenovali predstavnika Sveta vade za mladino RS v NDS .

Povsem za konec pa je Anton Žan Uranc, pod točko razno obvestili SVM, da se prenavlja pravilnik o volitvah v SVM, ter da bo kmalu poslan merodajnim organizacijam. Mandat SVM se izteče jeseni. Predstavniki mladih so pod isto točko tudi izrazili nezadovoljstvo ob neupoštevanju in ne vključevanju mladinskih organizacij k načrtu za okrevanje in odpornost po epidemiji, kljub temu, da so bila vključevanja mladih med priporočili Evropske unije. Predstavniki vlade so zagotovili, da bodo mladi vključeni posredno v skoraj vse ukrepe, najbolj pa v digitalizacijo, ozelenitev šolstva ter digitalizacijo znanosti in povezovanje.

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.