Domov Poročilo o udeležbi na Evropski mladinski konferenci v Belgiji Ghent, 2. – 5. marec 2024
29.03.2024

Poročilo o udeležbi na Evropski mladinski konferenci v Belgiji Ghent, 2. – 5. marec 2024

Mladinska konferenca EU (EUYC) je potekala od 2. do 5. marca 2024 v Gentu v Belgiji v času belgijskega predsedovanja Svetu EU. Tematski okvir 10. cikla dialoga EU o mladih (EUYD10) je bil opredeljen z mladinskim ciljem št. 3 “Omogočiti in zagotoviti vključenost vseh mladih v družbo” in povzet pod naslovom “POTREBUJEMO MLADINO”. Konference sta se udeležila Ambasadorja mladinskega dialoga Eva Miklavec in Val Pangerc Stankovič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije Žiga Ciglarič in predstavnik Urada za mladino Republike Slovenije Igor Jesih.

Otvoritveni program 2. evropske mladinske konference se je začel z pozdravnimi nagovori glavnih organizatorjev konference, nadaljeval pa se je z okroglo mizo o pomenljivi mladinski participaciji z ozirom na gostiteljice konferenc X. Cikla mladinskega dialoga (t.j. Španije, Belgije in Madžarske). Med govorci okrogle mize so bili Benjamin Dalle – flamski minister za mladino, medije in zmanjševanje revščine, Sofia Eriksson Waterschoot – direktorica za mladino, izobraževanje in Erasmus+ pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Nicholas Kujala – član upravnega odbora “European Youth Forum“ največje svetovne mladinske organizacije ter Antoine Bakhash – študent političnih znanosti v Bruslju.

Otvoritveni program 2. evropske mladinske konference

Najpomembnejši del mladinske konference EU v Gentu je potekal v delovnih skupinah, v katerih so udeleženci ob podpori uredniške ekipe oblikovali zamisli o prihodnosti vključevanja v Evropi in pripravili 6 priporočil.

Najpomembnejši del mladinske konference EU v Gentu

Države članice in evropske institucije so pozvane, naj okrepijo podporo mladim, ki se soočajo z revščino in finančno izključenostjo, z ukrepi, kot so spodbujanje cenovno dostopnih stanovanj, izboljšanje dostopnosti delovnih mest in izboljšanje finančne pismenosti.  Poleg tega so pozvane, naj zagotovijo dostopno in mladim prijazno zdravstveno varstvo, vključno s storitvami za duševno zdravje, ter okrepijo financiranje in usposabljanje za vzgojitelje, da bi spodbudili vključujoča učna okolja in hkrati izboljšali medijsko pismenost mladih. Poleg tega je poudarjeno spodbujanje vključujočega izobraževanja in mladinskega dela ter izvajanje politik za boj proti diskriminaciji in predsodkom, s poudarkom na vključevanju mladih v procese oblikovanja politik. Poudarjene so pobude, kot sta odpravljanje sistematične diskriminacije in spodbujanje nenehnega učenja o raznolikosti, kar kaže na skupni pristop med oblikovalci politik in mladimi za celovito in vključujoče reševanje teh izzivov.

Države članice in evropske institucije so pozvane, naj okrepijo podporo mladim

Poleg tega so delovne skupine pripravile 34 izvedbenih ukrepov, da bi zagotovile konkretne primere pobud, ki bi lahko pripomogle k uresničitvi zgoraj navedenih priporočil.  Izvedbeni ukrepi na področju strukturnih ovir so vključevali: izvajanje raziskav za povečanje mobilnosti mladih v obmejnih regijah; zagotavljanje subvencij za mladinska stanovanja v okviru programa Neodvisna mladina; digitalno opolnomočenje evropske mladine na podeželju in v najbolj oddaljenih območjih; zagotavljanje brezplačnega javnega prevoza za vse mlade; uporaba davka na prosta delovna mesta kot finančne spodbude za socialna stanovanja za mlade; in vzpostavitev visokokakovostnih standardov finančne pismenosti za vse mlade v EU.  Izvedbeni ukrepi na področju zdravja in duševnega počutja so vključevali: zagotavljanje dostopa do psihologa v vsaki šoli; vključitev različnih raziskovalnih skupin v merila za financiranje zdravstvenih raziskav; podpiranje izobraževanja in pobud za duševno počutje mladih; vključitev zdravja kot razloga za diskriminacijo v zakonodajo; in izvajanje programa usposabljanja za duševno počutje za pedagoge in mladinske delavce.  Izvedbeni ukrepi na področju formalnega izobraževanja in šol so vključevali: vključevanje neformalnega izobraževanja, ki ga vodijo nevladne organizacije, v formalno državljansko vzgojo; vzpostavitev pravnih okvirov za nacionalne in vključujoče regionalne študentske predstavniške organe; krepitev izboljšanje protidiskriminacijskih praks v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET), začetek skupnih izobraževalnih pobud z dijaki iz različnih okolij, zagotovitev racionaliziranega financiranja za mlade, ki imajo manj možnosti pri izobraževanju, ter izvajanje vseživljenjskega usposabljanja učiteljev o vključevanju.

Utrinek z dogajanja

Izvedbeni ukrepi na področju neformalnega in priložnostnega izobraževanja ter mladinskega dela so vključevali: spodbujanje profesionalizacije mladinskega dela po vsej Evropi s strukturnimi naložbami in usposabljanji; zagotavljanje krepitve zmogljivosti in stalnega dialoga med mladinskimi delavci in deležniki; izboljšanje dostopa do možnosti financiranja na lokalni ravni; izvajanje participativnega proračuna, osredotočenega na mlade; vzpostavitev pobud za mobilno mladinsko delo; in formalizacija priznavanja prostovoljnega mladinskega dela.  Izvedbeni ukrepi na področju informiranja so vključevali: izvajanje delavnic za informiranje mladih in kritično mišljenje v šolah; raziskovanje zanesljivih virov novic in spodbujanje preverljivih informacij; izvajanje kampanj za kakovostno informiranje in medijsko pismenost za opolnomočenje mladih; vzpostavitev vključujočih mladinskih prostorov kot informacijskih središč ter sistematično zagotavljanje, da so informacije EU dostopne in vključujoče za vse. Izvedbeni ukrepi na področju diskriminatornih odnosov in kultur so vključevali: vključitev vključujočega jezika v dokumente politike; spodbujanje stalnega učenja za spodbujanje sprejemanja in ozaveščanja o raznolikosti; sprejetje medsektorskega in reprezentativnega pristopa v vseh strategijah; zagotavljanje enakih pravic z izvajanjem testa mladih na vseh ravneh; dodeljevanje sredstev EU za medgeneracijske prostore v evropskih občinah; preprečevanje predsodkov s sprejemanjem manjšinskih skupin in spodbujanje samorefleksije z izobraževanjem.  

Ambasadorji so bili s konferenco zelo zadovoljeni, saj so spoznali veliko mladih iz celotne Evrope, slišali drugačne perspektive ter imeli nepozabno izkušnjo.

Nepozabna izkušnja ambasadorjev

Preberi si publikaciji z rezultati konference!

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.