Domov Pobuda: Volilci brez meja
07.09.2020

Pobuda: Volilci brez meja

Evropska državljanska pobuda: Volilci brez meja (Voters Without Borders)

 

Evropska državljanska pobuda je demokratični instrument, ki daje glas evropskim državljanom. Omogoča jim, da vzpostavijo neposreden dialog s predlagateljico zakonodajnih aktov v EU.
Najmanj milijon pobudnikov, iz najmanj četrtine držav članic, lahko pozove Evropsko komisijo k pripravi novega zakonodajnega predloga, ki je v njeni pristojnosti.

Ena izmed aktivnih pobud, ki je že prestala odobritev registracije s strani Evropske komisije, je pobuda imenovana Volivci brez meja (Voters without borders), ki zahteva polne politične pravice za mobilne državljane EU. Pobudo v celoti koordinira skupina evropskih študentov.

Svoboda gibanja je eden izmed najpomembnejših dosežkov EU. Omogoča nam prosto gibanje znotraj evropskih meja. Število državljanov EU, ki živijo in delajo v drugih državah članicah
EU, se je v zadnjih desetih letih podvojilo in doseglo 14 milijonov ljudi. Mobilni državljani EU lahko v državi članici prebivanja, volijo oz. so voljeni, le na lokalnih volitvah in volitvah za
Evropski parlament. Posledično je svoboda gibanja okrnjena.

Obstoječe volilne pravice evropskih državljanov ne delujejo in tako bo ostalo dokler državljani EU ne bodo mogli v celoti uveljaviti svojih političnih pravic. Pri izvrševanju volilnih pravic v državi prebivanja glavni problem predstavlja pomanjkanje informiranosti mobilnih državljanov. Prav tako veliko oviro predstavlja neenoten registracijski postopek v različnih državah članicah. Na  volitvah v Evropski parlament leta 2019 je le 10% mobilnih državljanov volilo v državi prebivanja, 20% pa v svoji matični državi. Poleg tega pa so izključeni iz ključnih odločitev na regionalnih in nacionalnih volitvah ter referendumih. Tipičen primer kako resen je ta problem, je pokazal Brexit referendum, kjer 3,7 milijona evropskih državljanov, ki so tedaj živeli v Združenem kraljestvu niso smeli podati svojega glasu. Prav tako 60% od 1.2 milijona državljanov Združenega Kraljestva živečih v drugi državi članici ni smelo voliti, saj po njihovi zakonodaji izgubijo volilno pravico, če več kot 15 let, živijo izven svoje matične države. Če bi mobilni državljani imeli glas, bi rezultat referenduma bil nedvomno drugačen. Tudi veliko drugih držav članic državljanom, ki se izselijo, ne dovoli izvrševati volilne pravice na nacionalnih volitvah. To posledično pomeni, da ti državljani nimajo nikakršnega glasu o odločitvah v nacionalnih zadevah.

Državljani EU so večinoma tako kot drugi migranti zaposleni in plačujejo davke, pošiljajo otroke v iste šole in uporabljajo enake storitve kot domači državljani. Z zagotovitvijo polnih političnih pravic ljudem tam kjer živijo, bi spoštovali prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva, kot jo določa pravo EU, ter načeli „ni obdavčenja brez zastopanja“, in „ena oseba, en glas“. Hkrati bi to izredno pripomoglo k njihovemu vključevanju v družbo.

S pobudo Volivci brez meja (Voters Without Borders) zahtevamo reforme, s katerimi bi okrepili obstoječe pravice državljanov EU, da volijo in so voljeni na evropskih in občinskih volitvah v
državi prebivanja, ter, da se te pravice razširijo na regionalne in nacionalne volitve in tudi na referendume. Glavni cilji naše pobude so naslednji:

odstraniti ovire za registracijo državljanov EU, da lahko volijo in so voljeni na evropskih in lokalnih volitvah v državi prebivanja ali v matični državi,
• poudariti, da je splošna volilna pravica temeljna pravica in vrednota. Državljani EU bi morali imeti pravico, da se za vse volitve in referendume lahko odločijo, ali želijo voliti v državi
prebivanja ali v matični državi,
• preučiti učinek take pristne evropeizacije volilnih pravic, potrebne zaščitne ukrepe in kako bi jih lahko razširili na državljane tretjih držav. Te reforme odpravljajo pomanjkljivost evropske
demokracije in ustvarjajo prostor za nadnacionalno politiko.

 

Čas je, da se na demokratično udeležbo znotraj EU preneha gledati z vidika nacionalne države in da se preneha zanemarjati pomen nadnacionalne mobilnosti ter se tako teži k nadnacionalni
Evropi, dostopni za ljudi. Demokracija ni samoumevna, zato podpišite našo pobudo in nam pomagajte ohraniti in še naprej graditi demokratično Evropo!

Podpišite tukaj: https://eci.ec.europa.eu/013/public/

 

Več o pobudi si lahko preberete na naši spletni strani: https://voterswithoutborders.eu/
#VotersWithoutBorders

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.