Domov Odziv MSS na osnutek Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013 – 2022 za leto 2015
26.02.2015

Odziv MSS na osnutek Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013 – 2022 za leto 2015

Urad Republike Slovenije za mladino

 

Ljubljana, 26. februar 2015

 

Odziv Mladinskega sveta Slovenije na osnutek Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013 – 2022 za leto 2015

 

Spoštovani,

 

na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) smo že v lanskem letu opozarjali na pomen pravočasnega sprejemanja Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino (NPM). Po našem mnenju bi morali osnutek Izvedbenega načrta pripraviti in obravnavati najkasneje v mesecu oktobru preteklega leta. To bi omogočilo, da bi, javnofinančnim omejitvam navkljub, lahko razpravljali o bolj ambicioznih ukrepih, programih in projektih na vseh področjih, ki jih pokriva NPM. S takšno časovnico priprave osnutka Izvedbenega načrta, bi imeli vsaj možnost, da se del novih ukrepov, ki bi bili predlagani v javne obravnavi, uvrsti v Izvedbeni načrt NPM. Prepričani smo namreč, da ukrepi, ki niso finančno ovrednoteni oz. za njih ni prostora v veljavnem proračunu, ne spadajo v Izvedbeni načrt NPM.

 

Na Mladinskem svetu Slovenije ocenjujemo, da je Izvedbeni načrt NPM pomanjkljiv. Podobno kot je veljalo za Izvedbeni načrt NPM za leto 2014 tudi za letošnji predlog velja, da se kateri predvideni ukrepi na nekaterih področjih že izvajajo, da so nekatera področja pomanjkljivo obravnava in nedefinirana: brez ciljev, finančnega ovrednotenja in kazalnikov, ki jim ukrepi sledijo. Dokument je  zastavljen preveč splošno, prav tako pa ne odraža oz. upošteva sprememb ali premikov, ki naj bi jih prinesla implementacija Izvedbenega načrta NPM za leto 2014. Skrbi nas tudi dejstvo, da predlog Izvedbenega načrta NPM za leto 2015 (ne glede na to kako ga ocenjujemo), ni narejen na podlagi kakršnikoli evalvacij oz. ocen glede uresničevanja Izvedbenega načrta NPM za leto 2014.

 

Tokrat ne bomo spomnili na zaveze, ampak navajamo citat predstavnika Ministrstva za izobraževanje iz razpravi, ki je ob sprejemanju Nacionalnega programa za mladino 2013 – 2022 potekala v Državnem zboru:  »In že zdaj s tega mesta lepo prosim vse tiste mladinske organizacije, ki pri tem sodelujete, da se aktivno udeležite tega procesa pisanja in načrtovanja izvedbenih načrtov. To je tisto, kar je pravzaprav najpomembnejše, kajti te izvedbene načrte bomo opredelili z jasnim nalogami, predvsem pa jih bomo morali obtežiti z denarjem, in to bo tisto, kar bo dajalo takt in vsebino prihodnjemu dogajanju na področju mladinske politik.« To se ni zgodilo pri pripravi Izvedbenega načrta za leto 2014, kakor tudi ne letos.

 

Razmere med mladimi se niso izboljšale, napredka v prvem letu uresničevanja NPM po našem mnenju ni bilo. Izvajale so se v glavnem aktivnosti, ki smo jih poznali že pred sprejemom programa. Na uveljavitev večine napovedanih novih oz. razširjenih in bolj podprtih ukrepov pa še čakamo. Načeloma največ pričakujemo od Jamstva za mlade in Nacionalnega stanovanjskega programa, smo pa dokaj razočarani nad predvidenim financiranjem mladinskih področij iz sredstev evropske kohezijske politike.

 

Področje bivanjskih razmer mladih v glavnem čaka na sprejem Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP) in v povezavi s tem se pričakujejo prvi premiki, predvsem v  smislu vzpostavitve zakonskih podlag.  Doslej se na tem področju ni naredilo ničesar, glede na nenavadno časovnico NSP-ja. (na strani Vlade RS najdemo podatek, da je prva predložitev Vladi predvidena za 1. julij 2014, skrajni rok sprejema NSP na vladi pa 1. december 2014.) težko ocenimo, kaj dejansko lahko pričakujemo v letu 2015. Zelo radi bi videli tudi natančno pojasnilo dveh predvidenih ukrepov, in sicer Garancijska shema za mlade ter Mreža za informiranje mladih.

 

Področje mladinskega sektorja, participacije mladih itd. naj bi v glavnem “reševali” z razpisom Urada RS za mladino za sofinanciranje mladinskega dela, ki je vsakoletni razpis in ga poznamo že vrsto let. V času po sprejemu NPM so se sredstva razpisa znižala, tako da o izboljšavah na tem področju težko govorimo. Po našem mnenju gre sicer za pomemben finančni instrument, ki pa odgovarja predvsem oz. samo cilju “Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine”.

 

Podobno velja za druge ukrepe, poznamo jih že od prej (razen dveh manjših – v domeni Ministrstva za okolje in prostor). Kako in zakaj npr. subvencioniranje bivanja študentov (tudi ukrep, ki ga seveda že dolgo poznamo) ustreza cilju “Izboljšati in okrepiti programe, ki spodbujajo in podpirajo socialno vključenost mladih z manj priložnostmi”, nam ni jasno; po tej logiki praktično vsi ukrepi, ki so jih deležni mladi, ustrezajo temu cilju. Ukrep dejansko sodi ali pod poglavje bivanjskih razmer mladih ali pa pod izobraževanje, vsekakor pa ne v poglavje “Mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja”. Kam je izginil ukrep Jamstva za mlade, ki predvideva vzpostavitev sistema beleženja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj in izkušenj in je dejansko tudi finančno ovrednoten?

 

Izpostavili smo samo nekaj področij in ukrepov, ki kažejo na to, da je Izvedbeni načrt NPM za leto 2015 bolj namenjen samemu sebi oz. kljukici na kakšnem seznamu, namesto, da bi izkazoval ambicioznost, drznost in inovativnost pri uresničevanju Nacionalnega programa za mladino za obdobje 2013 – 2022. Ponovno poudarjamo, da se zavedamo tako proračunskih omejitev, kot tudi relativne nemoči Urada RS za mladino (URSM) nasproti ministrstvom. To izpostavljamo zato, ker za slab Izvedbeni načrt NPM za leto 2015 ni moč kriviti zgolj ali samo URSM, ampak je to ogledalo vseh ministrstev in predstavlja svojevrstno karikaturo odnosa celotne vlade do mladih.

 

S spoštovanjem,

 

Tin Kampl

predsednik Mladinskega sveta Slovenije

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.