Domov Občina na obisku – obisk občine Ajdovščina
11.11.2022

Občina na obisku – obisk občine Ajdovščina

V sklopu aktivnosti “???̌??? ?? ??????”v okviru projekta Europe Goes Local, ki ga koordinira nacionalna agencija programov Erasmus+ in ESE, MOVIT, v sodelovanju z Mrežo MaMa in MSS, je potekal v sredo, 9. novembra 2022, obisk za predstavnike občin v občini Ajdovščina.

Uvodoma nas je pozdravila in nagovorila direktorica občinske uprave Občine Ajdovščina, Mojca Remškar Planinc, ki je poudarila, da občina izjemno podpira razvoj mladinskega sektorja in sodeluje z organizacijami. S tem je občina prepoznana kot ena izmed najbolj uspešnih na področju mladine in v občini smo priča uspešnim zgodbam kot je Inštitut za mladinsko politiko, mladinski center, mladinski svet in Hiša mladih, v katerih je tudi hostel in prireditveni prostor, je dodala direktorica.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti, Katarina Ambrožič, je predstavila zgodovino vzpostavljanja mladinskih struktur v občini, razpise za področje mladine s katerimi financirajo organizacije ter tudi zaposlitve v mladinskih organizacijah, strategijo za mladino in njeno izvajanje, projekt obnove hiš za mlade, sodelovanje s šolami, itd. Vodja oddelka je dodala, da lokalni mladinski svet vedno vključujejo v pogovore o tematikah, ki zadevajo mlade.

Andreja Vidmar, svetovalka za družbene zadeve, je poudarila pomen sodelovanja vseh deležnikov v občini in projektov za mlade.

 

Sledil je pogled na sodelovanje z Občino z mladinske/nevladne strani in predstavitev dela organizacij.

Delovanje Mladinskega sveta Ajdovščina je predstavila Ana Rustja. Udeleženci so izvedeli več o letnem projektu Dan mladih, ki poteka vsako leto v obliki tržnice mladinskih organizacij  in nevladnih organizacij, vključuje pa tudi “kofetarnico z županom”. MSA sodeluje s šolami in organizacijami, kjer predstavljajo strategijo za mladino, jo izvajajo ter izvajajo različne delavnice. Organizirali so tudi koncert, ki je vključeval humanitarno noto, ker so podarili prostovoljne prispevke s koncerta za duševno zdravje (mladih).

Mladinski center je predstavila direktorica Tonja Ferjančič, ki je poudarila podporo občine za delovanje mladinskega centra in hostla. MC vključuje mlade prek delavnic z neformalnimi metodami. Izvajajo tudi številne aktivnosti, ki se jih mladi udeležujejo po šolah in v prostem času, mednarodne mobilnosti, koncerte, ipd. Njihove aktivnosti vključujejo učenje skozi igro, športne dejavnosti, tečaje, tabore, izlete in druge delavnice, svetovanje in informiranje, itd. 

Inštitut za mladinsko politiko je predstavil Tadej Kobal, operativni vodja IMP, ki je predstavil delo inštituta ter analize in projekte, ki jih izvajajo. Med ključnimi projekti je projekt podeljevanja Certifikata mladim prijazna občina, ki ga vsako leto podelijo občinam, ki uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področij. Certifikat dobijo občine, ki sistemsko urejajo področje mladine in področje nadgrajujejo. Certifikat podeljujejo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Med projekti je tudi senčenje na delovnem mestu, ki ga izvajajo za dijaki. Dijakom ponudijo možnost obiska delovnega mesta in spoznavanje poklicev, ki jih sami izberejo. Dijaki za nekaj časa preizkusijo izbrani poklic in pridobijo mentorja, ki jim pokaže potek delovnih nalog, v katerih se lahko preizkusijo. Rezultat projekta je spodbuda mladi, da sledijo izbrani karierni poti ali ugotovijo, da poklic ne ustreza njihovim predstavam – partnerji v projektu pa mladim tudi lahko ponudijo pripravništvo ali štipendije.

Vse organizacije ter Občina so predstavile projekt Mladost na burji, ki je program Občine Ajdovščina, ki je namenjen aktiviranju in motiviranju mladih in otrok ter spodbujanju prostovoljstva. Mladi, ki so vključeni v program, lahko pridobijo značke za opravljeno delo ter tako napredujejo. Mladi, vključeni v projekt, soustvarjajo solidarno in vključujočo družbo ter se udejstvujejo v različnih aktivnostih (od zaposlovanje do skrbi za zdravje).

 

Sledila je predstavitev strukture mladinskega sektorja v Sloveniji, odgovornosti in dela ključnih organizacij, ter mladinskega dela, mladinskih politik, mladinskega dialoga in komunikacije, ki jo je izvedel Dominik DerenčinMladinskega sveta Slovenije. Predstavniki in predstavnice občin so dobili tudi komunikacijsko strategijo, ki jo lahko implementirajo v svoji občini za motiviranje/pridobivanje mladih in drugih ciljnih skupin. Predstavljen je bil tudi trenutni cikel mladinskega dialoga in vsebinski poudarki.

Na koncu je potekala delavnica, ki jo je izvedla trenerka Eva Jus, na kateri so predstavniki in predstavnice občin podelili dobre prakse in se pogovorili kako lahko nadgradijo področje mladine. Predstavniki in predstavnice občin so dejali, da je za dobro mladinsko delo potrebno, da: se mladi aktivirajo, znajo poslušati mlade, se opolnomoči mlade, finančno podpirajo programe za mlade, se vzpostavi participacija, si zaupajo, imajo usposobljen kader, ipd. Izpostavili so, da lahko kakovostno mladinsko delo podrejo s financiranjem in vključevanjem mladih v strukture odločanja.

Na delavnici so predstavniki in predstavnice občin tudi razpravljali v skupinah o različnih ključnih vprašanjih za občine.

Prva skupina je razpravljala o tem kako lahko z mladimi komuniciramo o tem kaj se dogaja v njihovi občini. Izpostavili so, da je pogost izziv, da ima občina na voljo projekte ali infrastrukturo, mladi pa ne vedo zanjo. Pomemben kanal je še vedno prenos informacij od ust do ust, plakati, letaki in osebno komuniciranje. Spletne strani morajo biti pregledne, socialna omrežja niso prioritetna za občine, saj zahtevajo velik angažma za majhen učinek.
Druga skupina je  razpravljala o tem kaj mladi v občini potrebujejo od občine in mladinskih organizacij. Poudarili so, da potrebujejo prostor za druženje, odprte in vključujoče organizacije, biti slišani in razumljeni, infrastrukturo za razvoj svojih kapacitet, personaliziran pristop in obravnavo, možnost samouresničevanja, dobre življenjske in delovne pogoje, ipd.
Tretja skupina se pogovarjala o tem, kako lahko občine zagotovijo strukturo in podporno okolje za kakovostno mladinsko delo v svoji občini. Bili so mnenja, da v strukturnem smislu, ne prav veliko, saj občinske strukture so kakršne so ter da je pomembno udejanjanje strategije za mlade, da so lahko zagotovijo sredstva za ideje mladih in za delovanje mladinskih organizacij (v omejenem obsegu), da je pomembna proaktivnost (je pa potrebna na drugi strani tudi proaktivnost mladih).

Jurij Košir, višji svetovalec za družbene dejavnosti na Občini Ribnica, je o dogodku dejal: “Dogodki v okviru projekta Občina na obisku za zaposlene na občinah, ki pokrivamo področje mladinskih politik, predstavljajo izjemno priložnost, da se seznanimo z dobrimi praksami najbolj uspešnih občin na tem področju. Obisk in predstavitev dobrih praks v Ajdovščini se mi bo posebej vtisnil v spomin po tem kako široke možnosti ima pravzaprav občina na področju podpore mladinskemu delu in kako pomembno je sodelovanje vseh deležnikov v lokalni skupnosti, če želimo doseči najboljše rezultate. Še enkrat vse pohvale za odlično izpeljan dogodek, tako gostiteljem kot tudi nacionalni agenciji MOVIT.”

Na koncu so si predstavniki in predstavnice občin ogledali še prostore Hiše mladih. Ogledali so si tudi prostore mladinskih organizacij ter dobili promocijska darila s strani Občine Ajdovščina.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.