Domov Na SOS-u o mladinski politiki
03.10.2017

Na SOS-u o mladinski politiki

V torek, 3.1.2017, se je v Slovenski Bistrici odvila seja Komisije za mladinsko politiko pri Skupnosti občin Slovenije (SOS), kjer so člani Komisije skupaj s povabljenimi gosti razpravljali o pomenu mladinske politike na lokalni ravni in vlogi občin pri oblikovanju okolja, vzpodbudnega za mlade. Predsednik MSS Tin Kampl je članom Komisije predstavil Priporočila za boljši razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni, ki so bila sprejeta na posvetu mladinskega sektorja decembra 2016.

Priporočila:

  • Vlado RS pozivamo, da na sistemski način v okviru resornega zakona, ki določa delovanje samoupravnih lokalnih skupnosti, pa tudi drugih relevantnih aktov, najde ustrezne rešitve za boljše in bolj dosledno izvajanje obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti pri vodenju podpore mladinskemu delu in vodenju mladinskih politik na lokalni ravni;
  • Urad RS za mladino pozivamo, da v okviru instrumentov, ki jih ima na voljo, poglobi pozornost razvoju mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni, vključno s spremljanjem izvajanja obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti;
  • Samoupravne lokalne skupnosti pozivamo, da na podlagi obveznosti in potreb, ki jih izkazuje praksa, zagotovijo boljšo podporo razvoju mladinskega dela in mladinskih politik, vključno z izvedbo instrumentov, ki so že prepoznani ter preko zagotavljanja ustrezne finančne in politične podpore v duhu 27. člena ZJIMS, da na način, da sprejmejo lokalni program za mladino, ustanovijo delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja, finančno podpirajo programe v mladinskem sektroju in izvajajo druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom;
  • Organizacije v mladinskem sektorju pozivamo k večji aktivnosti pri razvoju in odzivanju na potrebe lokalne skupnosti ter na področju medsebojnega sodelovanja z namenom krepitve, razvijanja novih vsebin in deljenja dobrih praks.

Člani Komisije ZA mladinsko politiko pri SOS so soglasno sprejeli sklep, da se predsedstvu Skupnosti občin Slovenije predlaga sprožitev spremembe zakonodaje o lokalni samoupravi, na način, da se med naloge občin vnese tudi skrb za mlade in podporo mladinskim politikam na lokalni ravni.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.