Domov MSS za enako dostopnost doktorskega študija za vse in za dosledno spremljanje izvajanja Zakona o vajeništvu
12.04.2017

MSS za enako dostopnost doktorskega študija za vse in za dosledno spremljanje izvajanja Zakona o vajeništvu

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je v torek, 11. aprila 2017, opravil obravnavo Zakona o vajeništvu in obravnavo Predloga priporočil zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija.

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl je ob obravnavi Zakona o vajeništvu na odboru izpostavil večletno aktivno prizadevanje Mladinskega sveta Slovenije za večjo povezanost med formalnim izobraževanjem in trgom delom, s čimer se okrepijo kompetence mladih za čim hitrejši in čim bolj učinkovit prehod na trg dela. Zaradi tega dejstva Mladinski svet Slovenije na načelni ravni podpira uvedbo vajeništva v slovenski izobraževalni sistem, a hkrati opozarja, da predlagani Zakon o vajeništvu vsebuje določene nejasnosti in dileme, ki jih je potrebno urediti, če želimo, da bo zakon dejansko zaživel v praksi.

Tin Kampl je opozoril na nevarnost, da se z zakonom uvaja nova oblika ukrepa aktivne politike zaposlovanja in posledično ustvarja poceni delovno silo, saj se pojem vajeništva širi tudi na brezposelne osebe. Vajencem bodo okrnjene socialne pravice, saj ne bodo upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost. Mladinski svet Slovenije je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi opozoril na nujnost centralnega spremljanja izvajanja vajeništva. Prepuščenost evidenc posameznih zbornicam bo namreč pomenilo, da država ne bo imela nadzora nad spremljanjem izvajanja vajeništva, zaradi česar ne bo mogla učinkovito spremljati izvajanje ukrepov, ki se dotikajo mladih. Na nujnost učinkovitega spremljanja vseh ukrepov mladinske politike je nenazadnje opozorilo tudi Računsko sodišče.

Pri obravnavi Predloga priporočil zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija je predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl izpostavil mnenje Mladinskega sveta Slovenije, da je potrebno zagotoviti dostop, sredstva in ustrezno podporo za sodelovanje v formalnem izobraževalnem sistemu vsem mladim, ne glede na njihov socialni status. Zaradi tega mora država zagotoviti ustrezno finančno podporo za kritje posrednih stroškov izobraževanja mladim v slabih ekonomskih in socialnih razmerah.  Mladinski svet Slovenije pozdravlja ponovno sofinanciranje doktorskega študija, a hkrati opozarja na odpravo določenih pomanjkljivosti, ki so se nakazale pri zadnjem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija. Striktno je namreč potrebno upoštevati načelo enakega dostopa vsem mladim, država pa mora zagotoviti sistemsko sofinanciranje doktorskega študija. Sedanji sistem sofinanciranja namreč predstavlja projektno sofinanciranje, odvisno od razpoložljivosti sredstev v posameznem letu, kar pa za kvaliteto slovenskega terciarnega izobraževanja ne predstavlja dobrega izhodišča.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.