Domov MSS o predlogu stanovanjskega zakona
28.11.2019

MSS o predlogu stanovanjskega zakona

Danes, 28. novembra 2019, je MSS na Ministrstvo za okolje in prostor oddal svoje pripombe na predlog stanovanjskega zakona (SZ-2). Iztekla se je namreč javna razprava o predlogu zakona, ki bi, v skladu z aktualnim nacionalnim stanovanjskim programom , moral biti sprejet že leta 2016. Počasni premiki in zastoji v urejanju stanovanjskega področja so že dolgo stalnica naše vlade, saj smo npr. že na aktualni stanovanjski program (sprejet v 2015) čakali 6 let po izteku predhodnega. Posledice te pasivnosti pa so še posebej v zadnjih letih postale izrazito akutne.

 

Na Mladinskem svetu Slovenije zagovarjamo vse oblike podpore pri pridobivanje stanovanj, če le gre za to, da s tovrstnimi ukrepi zagotavljamo, da bomo z njimi posameznikom in družinam zagotovili rešitev njihovega stanovanjskega vprašanja, da bodo pridobljena stanovanja dejansko naseljena in primerna za bivanje ter da bodo stanovanja obravnavana kot osnovna človekova pravica in ne zgolj kot predmet investicije.

 

V splošnem upamo, da bo nov zakon vplival na večjo dostopnost stanovanj za mlade oz. iskalce prvega stanovanja; nekaj nastavkov za to ima. Ob lažjem poslovanju stanovanjskih skladov in z javno najemniško službo – če bo seveda uspešno delovala – bomo lahko nekoliko napredovali pri ponudbi najemnih stanovanj; s poroštvi iskalcem prvega stanovanja pa bomo rešitev omogočili tistim, ki po trenutnih merilih bank ne morejo priti do stanovanjskega kredita. Vendar pa predvidene spremembe še zdaleč ne prinašajo tistega povečanja števila (najemnih) stanovanj, ki ga že sedaj nujno potrebujemo; in to pomeni, da je treba predvsem vlagati v gradnjo ali druge oblike pridobivanja stanovanj.

 

Pri pripravi svojih pripomb in predlogov na predlagano besedilo stanovanjskega zakona smo izhajali iz naslednjih problematičnih področij: cenovno nedostopna stanovanja in najemnine, problematika osamosvajanja mladih in prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, pomanjkanje najemnih stanovanj, kršenje pravic najemnikov, prazna stanovanja, oddajanje stanovanj turistom, omejitve pri razpisih za najemna stanovanja in slabo organizirano zastopanje in podpora najemnikom.

 

Predlagali smo:

  • jasno opredelitev načela pravice do stanovanja kot človekove pravice ter ustavne dolžnosti države, da skrbi za možnosti, da si državljani pridobijo primerno stanovanje.
  • opredelitev sistemskega vira za gradnjo najemnih stanovanj ter višine sredstev, namenjenih za stanovanjsko politiko, in sicer v višini 0,5% BDP.
  • zakonsko omejitev vzdržnih stanovanjskih stroškov gospodinjstev v deležu razpoložljivega dohodka.
  • omejitev možnosti rasti najemnin sorazmerno s kupno močjo.
  • širitev meril za pridobitev javnega najemnega stanovanja pri lokalnih stanovanjskih skladih.
  • večji poudarek pravicam najemnikov, in sicer pri opredelitvi naslovnika stanovanjskih stroškov, odpovednih razlogih v pogodbi, vstopanju lastnika v stanovanje ipd.
  • omejitev možnosti oddajanja stanovanj turistom.
  • vključitev opcije najema z možnostjo odkupa med možne ukrepe stanovanjskih skladov.
  • večjo podporo stanovanjskim zadrugam, ki bi zagotavljale najemna stanovanja.
  • širšo in močnejšo civilnodružbeno zastopanost najemnikov.

 

Več:

Povezava na predlog stanovanjskega zakona (SZ-2)

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.