Domov Mladinski dialog 2019-2020
11.06.2019

Mladinski dialog 2019-2020

Z januarjem 2019 je predsedovanje Svetu EU prevzel nov trio držav.  Predsedujoči trio sestavljajo Romunija, Finska in Hrvaška.

Z novim predsedovanjem se je pričel tudi nov 7. cikel mladinskega dialoga EU. Mladinski dialog EU je mehanizem, ki omogoča dialog med mladimi in odločevalci.

Osrednja tema 7. cikla mladinskega dialoga je:

Ustvarjanje priložnosti za mlade s poudarkom na:

  • kvalitetnih zaposlitvah za vse
  • kakovostno učenje; kvalitetno mladinsko delo
  • priložnostih za podeželsko mladino

 

                        

QUALITY EMPLOYMENT FOR ALL                QUALITY LEARNING                             MOVING  RURAL YOUTH FORWARD    

Dialog je namenjen načrtovanju, posvetovanju in spremljanju prednostnih nalog evropskega sodelovanja na področju mladih.  Mladinski dialog je nadgradnja procesa strukturiranega dialoga, ki je bil prenovljen z novo strategijo za EU za mlade 2019-2027.

Mladinski svet Slovenije kot koordinacijsko telo na nacionalnem nivoju bo tudi v letu 2019 in 2020 izvajal aktivnosti na področju mladinskega dialoga z namenom večjega vključevanja mladih v družbo in spodbujanjem aktivnega državljanstva. Z letošnjim letom smo pričeli z izvajanjem dveh nacionalnih projektov, s katerima želimo po eni strani spodbujati mladinske organizacije v najširšem pomenu besede (MSLS, org. članice, mladinske centre ipd.), da metodo mladinskega dialoga začnejo uporabljati kot redno prakso pri svojem delovanju, po drugi strani pa želimo okrepiti politično dimenzijo procesa in v sodelovanju z odločevalci poskrbeti za čim večje zasledovanje 11 mladinskih ciljev.

V sodelovanju z lokalnimi mladinskim organizacijami bomo izvajali lokalna posvetovanja, kjer bomo od mladih pridobivali mnenja in ideje, kaj bi bilo potrebno storiti na področju zaposlovanja, da bi bile vsem mladih na voljo kvalitetne zaposlitve, ki bi mladim omogočile socialno varnost.  Iskali bomo rešitve, na kakšen način je potrebno povezati izobraževanje in trg delovne sile, da bodo mladi opremljeni s kompetencami, ki jih potrebujejo za vstop na trg delovne sile. Osredotočili se bomo tudi na mlade iz podeželja in na ustvarjanje razmer, ki bodo mladim omogočale uresničitev svojega potenciala na podeželju. Organizirali bomo okrogle mize in posvete, kjer bomo v sodelovanju s strokovnjaki naslovili teme 7 cikla, nadaljevali pa bomo tudi z izvajanjem delavnic z dijaki srednjih šol in spodbujali aktivno participacijo v družbi ter krepili kompetence aktivnega državljanstva. Vse zaključke, ki jih bomo zbrali med posvetovanji, bomo naslovili na nacionalne odločevalce in jih posredovali na evropsko raven.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.