Domov MLADI ZA MLADE Z MLADIMI Kaj vse smo na MSS počeli v 2023?
21.12.2023

MLADI ZA MLADE Z MLADIMI Kaj vse smo na MSS počeli v 2023?

Leto 2023 je bilo leto novih začetkov. Prvi tak mejnik je bilo novo vodstvo z Evo Kotnik na čelu. Dobili smo tudi kar nekaj novih sodelavcev, ki so s sabo prinesli sveže ideje in nov zagon.

Kaj vse smo počeli v tem letu in kje vse smo bili?

V začetku leta smo objavili Priročnik o mentorstvu z naslovom Mentor, PreseNEETi.se! Namenjen je vsem, ki se pri svojem delu srečujete z mladimi NEETsi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. V priročniku najdete informacije o tem, kdo je super mentor, katere tehnike in veščine so za to pomembne, kako načrtovati mentorski proces, kakšni so metodološki pristopki ipd.

Prav tako smo se odzvali na neodgovorno ravnanje ponudnikov študentske prehrane, ki so svoje cene, kljub znatnemu povišanju subvencije, nerazumljivo dvignili (za 25 %). Pristojne institucije smo pozvali k urejanju nastale situacije.

V Velenju smo februarja izvedli Usposabljanje za glasnike človekovih pravic. Na usposabljanju so mladi spoznavali strukturo in delo Sveta Evropa, Evropske mladinske fundacije, človekove pravice in deklaracijo človekovih pravic, digitalizacijo in izzive na tem področju.

Svoje delovanje smo predstavili tudi na sejmu Informativa 2023.

Marca je portal mlad.si objavil intervju z našo predsednico Evo, v katerem je izpostavila: »Mladi predstavljajo nepogrešljiv člen pri usmerjanju delovanja in razvoja skupnosti, zato je nujno, da se pogovarjamo, poslušamo in tudi slišimo. Le tako si lahko ustvarimo sliko situacije v kateri se nahajajo mladi posamezniki, jo razumemo in posledično sprejmemo najustreznejše ukrepe.« Intervju si lahko v celoti preberete TUKAJ.

Prav tako smo ob koncu zime in pričetku pomladi obiskali kar 10 ministrstev, ki se ukvarjajo s področji, vezanimi na nas mlade. Med obiski pri posameznih ministrstvih smo se pogovarjali o temah, ki zadevajo in so pomembne mladim v naši državi.

Aprila smo na 51. seji Zbora MSS izvolili nove člane Nadzornega odbora MSS. Prav tako smo konec aprila podelili nagrade za  najboljše MSS diplomsko in magistrsko delo s področja mladih v letu 2022. Na natečaj se je skupno prijavilo 76 del. Nagrajenca Jan Florjan in Mojca Suhovršnik sta se v svojih delih lotila dveh pomembnih in aktualnih tem s področja mladih. Nagrade so podelili minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, v.d. direktorice Urada RS za mladino ga. Tina Kosi in predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik.

Bili smo tudi del 7. konference učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov. Poudarek letošnje konference je bil na podnebnih spremembah in aktualnih novostih, na inovativnih pristopih k proučevanju in učenju s trajnostjo v najširšem smislu.

Maj je potekal v duhu meseca mladih, ko je mladost odmevala tudi v okviru kampanje Odmev mladosti. Skupna akcija mladinskega sektorja je v ospredje postavila pomen in vpliv, ki ga imata mladinsko  delo in neformalno učenje na mlade v lokalnih skupnostih.

Udeležili smo se tudi 10. seje Strateškega sveta za energetski prehod. Osrednja tema seje je bila prenova NEPN-a (Nacionalni energetsko-podnebni načrt).

Imeli smo svojo stojnico na Škisovi tržnici, gostili pa smo tudi Južnoevropske mladinske svete. Obiskalo nas je 25 mladih iz 13 držav: Portugalska, Romunija, Bolgarija, Španija, Francija, Malta, Italija, Ciper, Belgija, Hrvaška, Srbija, Severna Makedonija in Albanija. 

Obiskali smo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kjer so potekali Dnevi slovenske diplomacije. V spomin na 22. maj, ko je Slovenija leta 1992 postala članica Organizacije združenih narodov, smo se sprehodili po rdeči preprogi, kjer nas je sprejela ministrica Tanja Fajon.

Mladost je odmevala tudi na Mladinskem svetu Slovenije. Zvedli smo Posvet: Duševno zdravje mladih 2023. Osredotočili smo se na prepoznavanje aktualnih težav na področju duševnega zdravja, s poudarkom na preventivni dejavnosti, njenih sistemskih, informacijskih, kadrovskih in finančnih izzivih. Skozi aktivnosti so se vabljeni deležniki tudi med seboj spoznali in povezali, kar bo v prihodnje zagotovo prispevalo k boljšim pristopom k problematiki duševnega zdravja. Kot izhodišče smo uporabili mnenjski dokument Mladinskega sveta iz l. 2019 – Duševno zdravje mladih.

Na Dnevih medgeneracijskega sožitja je naš generalni sekretar Jaka Trilar sodeloval na okrogli mizi »Javna razprava o pokojninski reformi«, na kateri je izpostavil izzive in pomembnost pokojninske reforme za mlade.

Maja smo se oglasili tudi pri predsednici RS v predsedniški palači. Tam nas je sprejela dr. Nataša Pirc Musar s svetovalkama. V sproščenem pogovoru smo govorili o (1) položaju mladih v sedanji in prihodnji družbi, (2) pokroviteljstvu projekta Naj prostovoljec/-ka 2022 in pomenu prostovoljstva za mlade in širšo družbo in (3) nadaljnjem skupnem sodelovanju.

Prvi poletni mesec junij je potekal v duhu evropskih dogodkov. Udeležili smo se Evropskega mladinskega dogodka (European Youth Event), ki je potekal v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Dobili smo tudi novo OZN mladinsko delegatko Arino Šmidt. V sklopu projekta smo usposobili skupino mladih glasnikov človekovih pravic. Ti so izvedli delavnice in kampanje za ozaveščanje o varovanju človekovih pravic na spletu. V juniju pa je potekala tudi 52. redna seja Zbora MSS v Bevkah pod kozolcem. Ti so izvedli delavnice in kampanje za ozaveščanje o varovanju človekovih pravic na spletu. V juniju pa je potekala tudi 52. redna seja Zbora MSS v Bevkah pod kozolcem.

Julija smo našega Jaka poslali na RTV SLO Studio ob 17.00, kjer je potekala razprava o mladih, trgu dela, pogodbah za nedoločen čas, kakšni delavci so mladi idr., Evo pa v Bruselj na konferenco EU-LAC.

Avgusta je tradicionalno potekala novinarska konferenca ob dnevu mladih. Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS) so ob Mednarodnem dnevu mladih javno spregovorili o največjih problematikah mladih. Ob tem pa so se tudi dotaknil trenutne situacije v državi in poudarili pomen mladih prostovoljcev in mladinskih organizacij pri sanaciji posledic naravnih nesreč, hkrati pa pozvali visokošolske zavode, da se prilagodijo mladim v smislu omogočanja zaključka študijskih obveznosti. Kot za mlade pomembne teme so izpostavili stanovanjsko oz. bivanjsko problematiko, prekarne zaposlitve in duševno zdravje, posebej pa tudi boj proti podnebnim spremembam.

Ekipa MSS-ja se je udeležila tudi Youth Bled Strategic Forum-a, ki je tokrat potekal pod geslom Ublažimo učinek metulja. Po uspešno izvedenih panelih na Young BSF, se je ekipa MSS udeležila še Blejskega strateškega foruma, ki je vodilna mednarodna konferenca v srednji in jugovzhodni Evropi. V sklopu foruma se je ekipa MSS udeležila različnih panelov in sodelovala na formalnih in neformalnih sestankih.

V sklopu projekta PreseNEETi se nas je obiskala delegacija osmih norveških predstavnikov, ki so obiskali Celje, Ljubljano in Maribor. Znotraj enodnevnega obiska v Ljubljani, kjer smo jih gostili predstavniki MSS, smo obiskali sedež Slovenske Filantropije in Skupnosti center Borc, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Mladi zmaji. 

Nova OZN mladinska delegatka Arina Šmidt se je udeležila Generalne skupščine OZN v New Yorku. Arina je na zasedanju 3. odbora v svojem govoru pozvala svetovno javnost k naslavljanju in reševanju izzivov, s katerimi se soočajo mladi pri osamosvajanju.

Septembra smo sodelovali na Posvetu o zdravstvu, sociali in medgeneracijskem sožitju. Naš generalni sekretar Jaka Trilar je izpostavil še kako aktualno stanovanjsko problematiko, za katero pravi, da je prerasla vse okvire razumnega. Sicer pa je bil posvet namenjen izmenjavi mnenj, pogledov ter priložnosti za izboljšanje zdravstva, sociale in medgeneracijskega sožitja v naši družbi. Prav tako smo ta mesec izvedli še Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, ki je tokrat potekalo v Postojni.

Oktobra smo dobili prvega mladinskega podnebnega delegata Slovenije. To je postal Rok Dolenc. Njegova naloga je sodelovanje v okviru aktivnosti pred, med in po zasedanju Konference pogodbenic UNFCCC. Udeležil se je tudi Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah 2023 (COP28) v Dubaju.

V prvih dneh meseca oktobra sta se Ambasadorja mladinskega dialoga Aiden Jurij Franko in Ajda Podlesnik v okviru X. cikla udeležila Evropske Mladinske Konference (“Spain Youth Conference“) v obmorskem mestu Alicante. Dogodka so se udeležili tudi predsednica Mladinskega Sveta Slovenije Eva Kotnik, podpredsednik Žiga Ciglarič in predstavniki Urada za Mladino RS: mag. Tina Kosi, Igor Jesih in Sabina Rajgelj.

Konec oktobra smo  podelili  tudi priznanja v natečaju Naj prostovoljec/-ka leta 2022, projekt katerega podpira predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar.

Novembra je na FDV-ju potekal prvi Mladinski energetsko-podnebni forum., ki smo ga organizirali skupaj z Društvom EN-LITE in mladinskim podnebnim delegatom. Udeležilo se ga je več kot 40 mladih,  strokovnjakov s področja energetike ter predstavnikov odločevalcev in gospodarstva. Dogodek je potekal na Fakulteti za družbene vede, njegov namen pa je bil spodbuditev razprave o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije skozi oči mladih.   

Decembra  smo bili tudi del dogodka »Evropska sredstva za mlade – reševanje izzivov in gradnja prihodnosti«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Osrednji del dogodka je bil namenjen predstavitvi evropske kohezijske politike in panelu z naslovom Reševanje potreb mladih v okviru evropske kohezijske politike.

Združevanje štipendij

V letu 2023 smo nadaljevali z delom iz leta 2022 in uspeli doseči možnost pridobitve Državne in Zoisove štipendije hkrati. Izhajali smo iz stališča, da je državna štipendija socialni korektiv, ki želi dijake in študente izenačevati na njihovi štartni življenjski točki ter jim sploh omogoča, da se lahko kvalitetno izobražujejo. Na drugi strani pa je Zoisova štipendija nagrada za izjemne dosežke in potencial, ki ga določen študent ali dijak izkazuje. Iz tega razloga je bila pretekla ureditev, ki je državnim štipendirancem t.i. odvzela možnost pridobitve Zoisove štipendije (oz. so morali med njima izbrati) neustrezna in krivična. Prejšnja ureditev je bila po našem mnenju izključevalna do socialno ogroženih študentov, ki dosegajo posebne dosežke, saj ti niso bili nagrajeni za svoje delo.

Povezali smo se tudi z drugimi akterji tako znotraj Medgeneracijske koalicije MeKoS, kot tudi v javni in politični sferi ter izvajal pritiske in lobiranja. V drugi polovici leta je bila po več javnih debatah sprejeta novela Zakona o štipendiranju, ki bo krivično anomalijo odpravila, že v naslednjem šolskem in študijskem letu pa bodo socialno ogroženi študentje in dijaki lahko prejeli tudi Zoisovo štipendijo. 

Duševno zdravje – sistematski pregledi 

Na MSS smo v letu 2023 dosegli premik k uvedbi presejalnih vprašalnikov za področje duševnega zdravja v sistematske preglede.

Podpiramo destigmatizacijo duševnega zdravja, posledično smo se v letu 2023 zavzemali za uvedbo presejalnih vprašalnikov v sistematske preglede z namenom zgodnjega prepoznavanja duševnih težav med mladimi. Slednje namreč omogoča hitrejšo pomoč in morebitno preprečevanje dolgotrajnih stisk. Manjše duševne težave ali stiske pri mladih lahko s časom namreč napredujejo v hujše težave v duševnem zdravju, ki so veliko težje odpravljive, prav tako slednje pomembno bremeni državno blagajno. Ker se veliko duševnih težav začne kazati prav v obdobju mladosti, so mladi glede te tematike še posebno ranljiva skupina.  Prav težave v duševnem zdravju pa tudi povzročijo največ dolgotrajnih bolniških odsotnosti. 

V letu 2023 smo opravili več posvetovanj z NIJZ, sodelovali smo tako z ministrstvom za zdravjem kot z mladimi poslanci. Zagnal se je pilotni projekt presejalnih testiranj, ki bi bili primerni za vpeljavo v sistematske preglede. Tudi v letu 2024 bomo nadaljevali z delom na tem področju in se zavzemali za sistemsko reševanje tega problema. 

Leto pa smo zaključili s 53. sejo Zbora MSS in neformalnim druženjem.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.