Domov Mladi odloča(j)mo! – Vabilo k sodelovanju
15.01.2015

Mladi odloča(j)mo! – Vabilo k sodelovanju

Mladinski svet Slovenije k sodelovanju vabi mlade posameznike (Ambasadorje), ki bi s pomočjo mladinske organizacije, mladinskega sveta lokalne skupnosti, mladinskih centrov, predstavljali in vodili proces strukturiranega dialoga na lokalni ravni.

Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa že peto leto zapored izvaja projekte na področju strukturiranega dialoga. Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi komuniciramo z odločevalci in jim preko strukturiranega dialoga predamo pobude in rešitve za izboljšanje stanja med mladimi.

 

V preteklosti smo projekte strukturiranega dialoga izvajali na različne načine in v različnih okoljih. S projektom Mladi odloča(j)mo! pa želimo doseči, da bi sam proces postal ustaljena praksa v lokalnih okoljih in da bi ga mladinske organizacije izvajale samostojno in kontinuirano.

 

Zato vabimo k sodelovanju posameznike iz mladinskih organizacij, mladinskih centrov, mladinske svete lokalnih skupnosti ter organizacije za mlade, ki bodo predstavljali ambasadorje strukturiranega dialoga v lokalnem okolju in znotraj vaše organizacije. Vzpostaviti želimo partnerstva s posamezniki, ki bi bili Ambasadorji strukturiranega dialoga na lokalni ravni in bi predstavljali vez med mladimi, lokalnimi odločevalci in med organizatorjem projekta.

Aktivnosti projekta bodo po principu strukturiranega dialoga potekale od marca 2015 do septembra 2016, kar vključuje predvsem sodelovanje z nosilcem projekta, organizacijo različnih dogodkov v lokalni skupnosti, sodelovanje z lokalnimi odločevalci, sodelovanje z mladinskimi organizacijami v lokalni skupnosti in seveda mladimi.

 

Vse aktivnosti, ki jih boste izvajali v okviru projekta z mladimi bodo dogovorjene vnaprej z nosilcem projekta, ambasadorjem ter vašo organizacijo.

 

V letu 2016 bomo organizirali nacionalno mladinsko konferenco na kateri bodo sodelovali mladi in odločevalci iz vseh iz lokalne, nacionalne ter evropske ravni. Naloga ambasadorja strukturiranega dialoga in organizacije bo pomagati pri organizaciji dogodka in rezultate, pobude, rešitve, ki jih boste pridobili tekom projekta v lokalnem okolju med mladimi, predstaviti odločevalcem na konferenci.

 

Natančnejša predstavitev projekta »Mladi odloča(j)mo! je na voljo na tukaj.

 

V kolikor se odločite za sodelovanje, so vloge v projektu sledeče:

Nosilec (Mladinski svet Slovenije) se obvezuje, da bo:

– sodeloval in pomagal ambasadorju strukturiranega dialoga pri vseh aktivnostih;

– zagotovil vsebinsko vodenje projekta na lokalni in nacionalni ravni;

– pripravil usposabljanje za ambasadorje strukturiranega dialoga z namenom spoznati instrument strukturiranega dialoga, pomen zagovorništva in participacije mladih ter predstavitve projekta, načrtovanja aktivnosti in vsebinske izvedbe aktivnosti;

– pripravil natančna navodila glede izvajanja aktivnosti;

– pripravil in zagotovil gradiva, ki bodo ambasadorjem omogočili lažje izvajanje aktivnosti;

– zagotovil sredstva za povrnitev dejansko nastalih stroškov izvedbe projekta, in sicer:

  • povračilo stroškov prehrane (od 13 do 29 let) udeležencev v kolikor bo to potrebno za izvedbo aktivnosti
  • najem prostora in tehnike za izvedbo aktivnosti (skladno z oddano ponudbo izvajalca);

 

Partner (organizacija v mladinskem sektorju) se obvezuje:

– zagotoviti ambasadorja, ki bo prevzel koordinacijo aktivnosti projekta in bo pri tem aktivno sodeloval in komuniciral z nosilcem projekta, mladimi in lokalnimi odločevalci;

– da se bo ambasador udeležil delovnega srečanja ambasadorjev z namenom spoznavanja procesa strukturiranega dialoga in možnosti izvedbe kontinuiranega procesa v lokalnem okolju;

– pripraviti in organizirati aktivnosti projekta, ki bodo vnaprej dogovorjene z nosilcem projekta, skladno z vnaprej pripravljenimi gradivi in smernicami, ki jih pripravi nosilec projekta, pri čemer koordinacija vključuje:

– vzdrževati stik z  mladimi, ki bodo preko aktivnosti pripravili analizo lokalnega okolja, predlagali rešitve in se udeležili nacionalne zaključne konference, ter jim zagotovil podporo mladinskega voditelja;

– poročati nosilcu o poteku lokalnih aktivnosti in sami izvedbi;

– sodelovati pri evalvaciji projekta, ki jo pripravi nosilec ob zaključku projekta.

 

Projekt poteka v okviru programa Mladi v akciji, kjer smo pridobili 75% sredstev sofinanciranja projekta. V skladu s pogodbo o sofinanciranju moramo spoštovati določila Programa Mladi v akciji, ki verjamem, da jih poznate (uradna povpraševanja, originalni računi, liste prisotnosti, kritje stroškov le mladim udeležencem projekta od 13 do 29 let).

 

Kaj je vaš prvi korak?

V kolikor želite sodelovati pri projektu Mladinskega sveta Slovenije vas prosimo, da nam do ponedeljka, 9. februarja 2015 na projekti@mss.si pošljete motivacijsko pismo, kjer navedete vsaj 4 razloge, zakaj je vaša organizacija primerna za izvajanje projektnih aktivnosti. Poleg tega pripišite podatke o organizaciji ter kontaktno osebo (ambasador), ki bo v prihodnje prevzel komunikacijo glede aktivnosti projekta.

 

Za več informacij in morebitna pojasnila se lahko obrnete na zgornji e-mail naslov ali pokličete na 01 425 60 55 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 uro).

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.