Domov Krepitev delovanja MSLS
29.04.2019

Krepitev delovanja MSLS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za mladinske svete lokalnih skupnosti z osnovnim namenom krepitve njihovega delovanja.

Mladinski svet lokalne skupnosti (MSLS) je krovna mladinska organizacija na lokalni ravni, ustanovljena po Zakonu o mladinskih svetih, ki združuje mladinske organizacije v posameznem lokalnem okolju. Mladinski svet lokalne skupnosti je nosilec mladinskega dela in mladinskih politik na lokalni ravni ter po Zakonu o mladinskih svetih predstavlja glavnega sogovornika pri sodelovanju mladih z lokalnimi odločevalci o zadevah, ki se posredno ali neposredno tičejo mladih. V posamezni lokalni skupnosti deluje kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot nacionalnih mladinskih organizacij.

Glavna naloga mladinskega sveta je zastopanje interesov mladih v lokalni skupnosti ter spodbujanje uresničevanja idej in potreb mladih v lokalni skupnosti.

Namen razpisa:

Na MSS si prizadevamo za krepitev vloge ter delovanja MSLS-jev na različnih področjih, povečati želimo prepoznavnost MSLS-jev ter izboljšati njihovo funkcijo naslavljanja potreb mladih v njihovem lokalnem okolju. Opozoriti želimo na položaj mladih ter izboljšati sodelovanje vseh akterjev, ki vplivajo na razvoj lokalne skupnosti. Z razpisom želimo vzpodbuditi in dodatno aktivirati mladinske svete lokalnih skupnosti, da okrepijo in razširijo svoja področja delovanja.

Preko razpisa bomo podprli projekte, ki bodo naslavljali naslednje teme:

 • stanovanjska problematika,
 • participacija,
 • informiranje,
 • zagovorništvo,
 • promocija in prepoznavnost MSLS.

Zaželene aktivnosti pri projektu:

 • izobraževalne aktivnosti na šolah,
 • lokalni posveti,
 • regijski posveti,
 • analize in raziskave,
 • tematski dogodki.

Dodatne točke na razpisu bodo omogočale:

 • razširjeno polje delovanja (povezovanje z organizacijami izven mladinskega sektorja, npr. medgeneracijsko sodelovanje, ali z organizacijami v drugih lokalnih skupnostih),
 • vključevanje neorganizirane mladine,
 • vključevanje manjšin,
 • povezovanje z drugimi MSLS (skupne aktivnosti),
 • mentorske sheme.

Odstopanja pri izbiri tem in aktivnosti:

Projekte, ki bodo na inovativne načine naslavljali teme, ki niso navedene in vključevali aktivnosti, ki niso naštete, bomo prav tako vključili v ocenjevanje.

Trajanje aktivnosti:

Aktivnosti bodo potekale od 12. avgusta do 30. novembra 2019.

Prijavitelji:

Prijavijo se lahko vsi registrirani mladinski sveti lokalnih skupnosti v Sloveniji.

Rok za prijavo:

Rok za prijavo projekta je 30. junij 2019 do polnoči. Prijavnico v word dokumentu pošljite na naslov petra.miklauzic@mss.si. Nepopolno izpolnjene prijavnice bodo pozvane k dopolnitvam, prijavnice poslane po roku ne bodo veljavne.

Sofinanciranje:

Preko razpisa bomo podprli projekte minimalno 6 mladinskih svetov lokalnih skupnosti v skupni vrednosti do 6.500 EUR v bruto znesku. MSS bo posameznemu projektu namenil največ 1.100 EUR v bruto znesku. Kolegij MSS bo imenoval posebno komisijo, ki bo pregledala prispele prijave ter na podlagi specifičnih kriterijev izbral projekte, ki bodo upravičeni do sredstev. Upravičenci bodo znani najkasneje 12. julija 2019 in bodo o tem obveščeni preko elektronske pošte. Od dodeljenega zneska MSLS prejme 70% zneska pred začetkom aktivnosti, preostalih 30% pa ob zaključnem poročanju.

Celotno besedilo razpisa in prijavnico najdete:

028-19_Razpis_Krepitev_delovanja_MSLS

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.