Domov Konferenca v Gruziji – Youth Voices Matter
18.02.2020

Konferenca v Gruziji – Youth Voices Matter

V Gruziji smo v okviru projekta “Youth Voices Matter: Evidence Based Structured Dialogue” od 10. februarja do 14. februarja analizirali izzive s katerimi se mladi soočajo pri sodelovanju z odločevalci v vsaki izmed partnerskih držav v projektu ter pripravljali priporočila za krepitev strukturiranega dialoga v Armeniji, Gruziji, Moldaviji, Sloveniji, Litvi in Romuniji.

   

Tekom delovnega tedna so bili izpostavljeni skupni problemi v partnerskih državah: pomanjkanje struktur za vključenje mladih v procese odločanja, pomanjkanje nadzora nad implementacijo predlogov mladih, slabo informiranje mladih in odločevalcev o mladinskih politikah, nizka participacija mladih, nezadostno priznavanje neformalnega izobraževanja, pomanjkanje priložnosti za podeželsko mladino, slabo financiranje, problemi z dostopom do stanovanj in vstopom na trg dela, pomanjkanje analiz o položaju mladih itd.

      

S predstavniki Mladinskega sveta Armenije, Nacionalnega sveta mladinskih organizacij Gruzije, Mladinskega sveta Romunije, Mladinskega sveta Moldavije in Inštituta za raziskovanje in analizo politik v Litvi smo na podlagi izpostavljenih izzivov za mlade oblikovali priporočila za izboljšanje položaja mladih ter delili dobre prakse s področja mladinskih politik in strukturiranega dialoga. Nastal je dokument v katerem so zbrana priporočila za nadgradnjo strukturiranega dialoga v vseh partnerskih državah ter priporočila za sodelovanje mladih z odločevalci v vsaki državi posebej. Dokument bo javno predstavljen na zaključni konferenci projekta Youth Voices Matter v Moldaviji v maju 2020.

   

Celoten projekt “Youth Voices Matter”, ki vključuje študijske obiske in delavnice v Armeniji, Gruziji, Moldaviji, Sloveniji, Litvi in Romuniji, je namenjen spoznavanju dobrih praks izvajanja strukturiranega dialoga, razvoju novih in inovativnih metod za komunikacijo mladih z odločevalci ter krepitev kompetenc mladih za komunikacijo z odločevalci. Izpostavljen je predvsem prenos dobrih praks iz držav EU v države Vzhodnega partnerstva in krepitev medsebojnega sodelovanja na področju mladinskih politik.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.