Domov Dogodek Sveta Evrope: Enter! Youth Week
16.07.2019

Dogodek Sveta Evrope: Enter! Youth Week

Pretekli teden je potekal Enter! Youth Week v Strasbourgu, ki ga je organiziral Svet Evrope. Namen dogodka je bil pridobiti podatke o implementaciji priporočil, zbranih v dokumentu Enter! Recommendation, ustvariti priporočila s strani udeležencev za nadaljnje delo Sveta Evrope z mladimi ter obeležiti 70-letnico delovanja Sveta Evrope. Dogodka v Strasbourgu se je udeležila tudi ekipa iz Slovenije, ki so jo sestavljali Dominik Derenčin, Luka Pečar Pahor in Patrik Bole. Skupaj z več kot 250 udeleženci  iz 47 držav so razpravljali o implementaciji priporočil Sveta Evrope in soustvarjali predloge za nadaljnje delo z mladimi.

Leta 2015 je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel dokument z naslovom Enter! Recommendation v katerem so zbrana priporočila za države članice Sveta Evrope za oblikovanje in izvajanje politik na različnih področjih povezanih z mladimi, izobraževanjem ter socialnimi politikami. Priporočilo je nastalo kot odgovor na slab položaj mladih v zapostavljenih okoljih, kjer so mladi ranljiva skupina, ki je podvržena fizičnemu in psihičnemu nasilju, zlorabam in izključevanju. Priporočilo je namenjeno boju proti diskriminaciji, izključenosti, revščini in nasilju med mladimi. Priporočilo Enter! Recommendation je primarno naslovljeno na vlade držav članic Sveta Evrope, v praski pa ga implementirajo predvsem lokalne oblasti ter deležniki, ki so v stiku z mladimi.

Pet let po izdanem priporočilu želi Svet Evrope pridobiti povratne informacije o izvajanju ukrepov iz priporočila v državah članicah in oblikovati priporočila za nadaljnje delo z mladimi. S tem namenom so zbrali podatke o implementaciji priporočila s pomočjo elektronskega vprašalnika, študijo dokumentov in ukrepov v posameznih državah ter organizacijo Enter! Youth Week-a, kjer so mladi sodelovali v fokusih skupinah.

Enter! Youth Week je potekal od nedelje, 7. julija 2019 do petka, 12. julija 2019 v Strasbourgu. Mladi, odločevalci ter organizatorji so tekom Youth Week-a med seboj in z organizatorji delili dobre prakse, težave s katerimi s soočajo ter ideje za boljšo Evropo, ki zagotavlja vsem enak dostop do socialnih pravic. Program se je začel z otvoritvijo tedna v sejni dvorani Sveta Evrope s predstavniki Sveta Evrope, francoskega ministrstva za izobraževanje in mladino ter mesta Strasbourg. V torek je potekalo delo v fokusih skupinah na temo priporočil Sveta Evrope za delo u mladimi in dostopnostjo mladih do socialnih pravic. V sredo so predstavljale implementacijo priporočil Sveta Evrope organizacije v Strasbourgu in okolici. V četrtek je potekala priprava končnih priporočil za Svet Evrope, ki so nastala na podlagi fokusih skupin in aktivnosti med tednom. Aktivnosti so spremljali poročevalci. Dogodek se je zaključil s predstavitvijo končnih priporočil in diskusijo s predstavniki Sveta Evrope, Evropskega mladinskega foruma, Odbora ministrov in Evropskega odbora za mladino Sveta Evrope.

Priporočila in ideje zbrane v fokusih skupinah in priporočila v dokumentu Enter! Recommendation se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje mladih,  zaposlovanje mladih, zdravje mladih, stanovanjsko problematiko, informiranje in svetovanje, boj proti diskriminaciji, vlogo neformalnega izobraževanja, enakostjo med spoloma, participacijo mladih, boj proti segregaciji in izključevanju mladih, oblikovanje in vplivanje na mladinske politike ter vlogo športa, kulture in drugih aktivnosti.

Glavni zaključki se nanašajo na ugotovitev, da se mladi soočajo s podobnimi problemi kljub temu, da živijo v različnih okoljih:

  • mladi so še vedno izključeni pri oblikovanju ključnih odločitev ter premalo vključeni v procese odločanja, odločevalci večkrat ne upoštevajo predlogov mladih;
  • mladim je zelo otežen dostop do dostojnih služb, mladi so zato prisiljeni v opravljanje neplačanih pripravništev in prekarno delo, kar vpila na njihovo zdravje in dostop do socialnih pravic;
  • izobraževalni sistemi imajo zastarele programe in metode poučevanja: izobraževalni sistemi redko spodbujajo kritično in kreativno mišljenje, imajo prekrite in dodatne finančne stroške, kar onemogoča, da se mladi izključno posvetijo študiju, ne vključujejo kariernega svetovanja ter pojavljajo se problemi priznavanja kompetenc med državami;
  • nedostopnost do kvalitetnega brezplačnega zdravstva še ostaja izziv;
  • nedostopnost do dostojnih stanovanj je še vedno realnost v mnogih državah, poleg visokih najemnin je problem tudi pomanjkanje kapacitet za bivanje mladih;
  • informiranje in svetovanje, predvsem o socialnih pravicah, še vedno ni dovolj dostopno mladim;
  • v ruralnih območjih ni dovolj prostorov za izvajanje prostočasnih, športnih, kulturnih ter mladinskih aktivnosti.

Mladi udeleženci Youth Week-a v Strasbourgu predlagajo, da odločevalci na nacionalni in lokalni ravni pospešeno vključujejo mlade v procese odločanje in jih spodbujajo pri izvajanju družbenih sprememb, zagotovijo vsem enak dostop do storitev in infrastrukture ter odstranijo ovire, ki otežujejo participacijo mladih. Svetu Evrope pa mladi predlagajo, da naj spodbudi države k dosledni implementaciji priporočil (Enter! Recommendation) in orodij, ki zagotavljajo enak dostop do socialnih pravic ter si prizadeva za priznavanje neformalnega izobraževanja in mladinskega dela.

Dokument Enter! Recommendation je dostopen v angleškem jeziku na spletni strani Sveta Evrope, publikacija o priporočilih oblikovanih na Enter! Youth Week-u še sledi. Slike in videe z dogodka si lahko ogledate na instagam računu @youthcoe.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.