Domov Delo začela mladinska delegatka pri OZN, Sabina Carli
07.04.2017

Delo začela mladinska delegatka pri OZN, Sabina Carli

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju s partnerji Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Uradom Republike Slovenije za mladino in Društvom za Združene narode za Slovenijo v preteklem tednu zaključil izbirni postopek za novega slovenskega mladinskega delegata pri Združenih narodih. Andraža Šilerja, ki je funkcijo opravljal v letu 2016/2017 bo letos nasledila Sabina Carli.

Nastopa prehodno obdobje, v katerem bo Andraž Šiler opravljal funkcijo senior mladinskega delegata, ki prenaša znanje, izkušnje in zadolžitve na novo imenovano, zaenkrat tako še junior mladinsko delegatko Sabino Carli. Slednja bo do poletja polno zasedla mesto in se že pripravlja na pester mandat, v katerem jo čakajo projekti na nacionalni in lokalni ravni v Sloveniji, okrepljen nastop instituta mladinskega delegata na spletu ter udeležba na zasedanju tretjega odbora Generalne skupščine Združenih narodov, torej Odbora za socialne, humanitarne in kulturne zadeve oktobra v New Yorku. Več o sebi in svojem delu pa v pogovoru s Sabino Carli.

MSS: Zavzemaš mesto slovenske mladinske delegatke pri Združenih narodih. Kaj te je pripeljalo do prijave na razpis?

»Institut mladinskega delegata pri Združenih narodih zajema na eni strani delo z mladimi, s tem pa tudi odlično poznavanje mladinskih politik in dela na mladinskih projektih, na drugi strani pa zahteva dobro poznavanje delovanja mednarodne skupnosti, Združenih narodov kot mednarodne, domala univerzalne organizacije ter hkrati angažmaja, ki ga mednarodna skupnost vlaga na področju mladih. Sama sem skozi svoje delovanje tekom dijaških in pa študentskih let posegala na obe področji in se tako spoznala tako z mladinskimi politikami in mladinskim delom na lokalni in nacionalni ravni kot tudi z mednarodnimi odnosi in delovanjem mednarodnih organizacij. Delo mladinskega delegata pri ZN bo zame zato logična združitev dveh področij, ki jih nikakor ne smemo gledati ločeno, v globaliziranem svetu dogajanje v mednarodni sferi opazno vpliva na nacionalno, tudi lokalno raven.«

MSS: Omenjaš izkušnje iz dijaških in študentskih let, kje si nabirala znanje doslej?

»Z mladinskimi projekti in Združenimi narodi sem se srečala že tekom obiskovanja Gimnazije Jurija Vege Idrija, kjer smo bili aktivni na vseh mogočih področjih od izobraževalnih, bralnih, založniških projektov, zanimanje za Združene narode pa sem razvila tudi preko udeležbe na modelu delovanja ZN v Nemčiji, tako imenovanem MUN Goldberg, kamor so me prijatelji in sošolci prijavili v času moje odsotnosti rekoč »To bi Sabino zagotovo zanimalo«.

Poleg rednega študija Mednarodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede sem se potem udejstvovala predvsem skozi nevladništvo. Zadnjih pet let delam za Društvo za Združene narode za Slovenijo, kjer skrbim za odnose z javnostmi, upravljanje družabnih omrežij ter spletni medij pOZNavalec; Gibanje za dostojno delo in socialno družbo me je v svoje vrste povabilo za delo na področju sociale in mednarodnega sodelovanja; na področju študentskega organiziranja sem bila aktivistka Mednarodnega odbora Zveze študentskih klubov Slovenije ter mentorica prostovoljcem Evropske prostovoljne službe, v lokalnem okolju pa sem konce tedna usmerjala v delovanje Kluba idrijskih študentov in Mladinskega centra Idrija. Rada imam delo z mediji, več let sem tako soustvarjala program regionalne radijske postaje Primorski val kot voditeljica programa in tekstopiska, izkušnje iz delovnega okolja pa nabirala še na Studiu Moderna, Ministrstvu za zunanje zadeve, podjetju Gemius ter Centru za evropsko prihodnost.

Po zaključeni diplomi in izmenjavi na University of Seoul v Južni Koreji sem se v zadnjih dveh letih nahajala predvsem v tujini, zaključila sem magistrski študij Mednarodnih odnosov z Mednarodnim pravom na University of Kent, Brussels School of International Relations v Bruslju, polletno pripravništvo na German Marshall Fund of the United States v njihovi bruseljski izpostavi ter se za pol leta odpravila še na post-magistrsko študijsko izmenjavo v Peking na China Foreign Affairs University. Od svojega povratka domov pred dobrim mesecem dni delam na Centru za evropsko prihodnost, kjer se osredotočam predvsem na organizacijo Strateškega foruma Bled.«

MSS: Kakšen je tvoj pogled na institut mladinskega delegata? Kaj predstavlja?

“Mladinski delegat je po mojem mnenju nekdo, ki je sposoben povezovati izzive in dosežke na lokalni in regionalni ravni z nacionalnim okvirjem in arhitekturo mladinskega sektorja, hkrati pa jih umešča v mednarodno sliko. V svojem delu si zada določene prednostne naloge, vizijo, to pa pospremi z aktivno udeležbo na dogodkih, izobraževanjih in konferencah na lokalni in nacionalni ravni, dinamičnim nastopom na spletu in družbenih omrežjih, tudi v medijih.

Najpomembnejša se mi zdi dvosmernost delovanja delegata, ki zastopa Slovenijo. Na eni strani sledi programom Združenih narodov na področju mladine in trajnostnega razvoja ter razširja raziskave, poročila, iniciative in dobre prakse. Pravzaprav je glasnik dela Združenih narodov z mladimi in za mlade. Na drugi strani pa identificira potrebe in izzive, s katerimi se soočajo mladi v Sloveniji na različnih ravneh in jih usmerja v svoji pojavnosti na mednarodni ravni, išče odgovore in potencialne rešitve, ki so se izkazale kot učinkovite drugje. S tem je hkrati glasnik mladih iz Slovenije.”

MSS: Kakšen program si si zastavila v prihajajočem letu?

“Trenutno imam zastavljeno predvsem krovno temo, participacijo mladih. Tematika kot celota namreč zajema širši spekter izzivov, ki so bili med mladimi identificirani tudi v Sloveniji. Kot pomembna je bila prepoznana tudi s strani Združenih narodov, saj je bila predstavljena v World Youth Report 2016, zajeta je v 5. ciklu strukturiranega dialoga, odposlanec generalnega sekretarja ZN za mlade Ahmad Alhendawi pa jo je umestil kot svojo prioriteto tekom svojega pred kratkim izteklega mandata, hkrati pa je med prioritetami World Programme of Action for Youth in s tem tudi Medagencijske mreže ZN za razvoj mladih. Obenem tema na svojevrsten način pokriva več ciljev trajnostnega razvoja, ki so si jih države zadale v prejšnjem letu in se po moji presoji odločilno dotikajo tudi mladih – govorim denimo o cilju številka 4 (kvalitetna izobrazba), cilju številka 5 (enakopravnost spolov) ter cilju številka 8 (dostojno delo in gospodarska rast).

Participacija mladih zaokroža tri področja, na katera se bom osredotočala tekom svojega mandata. Prvo področje je ekonomska vključenost. Prehod iz otroštva v odraslost namreč predstavlja tudi prehod v ekonomsko neodvisnost, iskanje dela oziroma zaposlitve, selitev v lastno bivališče in formiranje družine. V današnji socialnoekonomski situaciji so ti koraki mladim nemalokrat oteženi oziroma onemogočeni. Moje delo bi naslavljalo: zaposlovanje, dostojne zaposlitve (iniciativa ILO The Global Initiative on Decent Jobs for Youth) ter spoštovanje delavskih pravic, pomen kvalitetne izobrazbe, prepoznavanje in beleženje neformalne izobrazbe in izkušenj, krepitev zaposlovanja v NVO sektorju, promocijo podjetništva med mladimi. Drugo področje je politična vključenost. Da bi zgoraj opisane in druge izzive voditelji učinkovito naslavljali, morajo biti mladi vključeni in aktivni v odločevalskih procesih. Moje delo bi naslovilo: vključenost v volilne procese, aktivno volilno pravico (kampanja Not Too Young To Run), aktivno državljanstvo, internetni aktivizem, zagovorništvo. Tretje področje pa je vključenost v skupnost. Da se prehod iz otroštva v odraslost ne spremeni v t.i. waithood, je ključnega pomena večja osredotočenost lokalnih struktur na mlade ter njihova aktivacija, ustvarjanje podpornega okolja, v katerem si mladi lahko najdejo ali ustvarjajo zaposlitve, dejavno prispevajo k razvoju družbe in uživajo kvalitetno življenje. Moje delo bi naslovilo: pomen mladinskega organiziranja v lokalnih skupnostih in dialog med mladimi in odgovornimi za mladinsko politiko,  prostovoljstvo, mladinsko delo, medgeneracijsko povezovanje, medkulturni dialog.

MSS: In kje lahko javnost spremlja tvoje delo?

Mojemu delu je že mogoče slediti preko Twitter profila @UNYD_Slovenia, v kratkem pa bo dostopna tudi spletna podstran oziroma blog z dodatnimi informacijami o institutu mladinskega delegata in tekočem delu. Najbolj pa bom vsekakor vesela predlogov, komentarjev, iniciativ za sodelovanje na elektronskem naslovu unyd@mss.si.

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.