Domov 16. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
23.05.2023

16. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

Predstavniki MSS-ja smo se v ponedeljek, 22. maja 2023, udeležili 16. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Izpostavili smo svoj pogled na stanovanjsko problematiko mladih in pokomentirali dosedanje delovanje Vlade na tem področju. 

V zadnjih nekaj letih je stanovanjska problematika, tako s socialnega kot tudi psihološkega vidika, zares prerasla vse okvire razumnega, na kar opozarjajo rezultati raziskav, ankete in tudi neposrednih posvetovanj z mladimi na terenu. Mladi jo namreč uvrščajo v sam vrh izzivov, s katerimi se soočajo, celo nad tiste s področja trga dela, ki so prednjačili v preteklih letih. Kar 79,3 % (Mladina 2020) mladih pričakuje pomoč staršev pri reševanju stanovanjskega problema, bodisi v obliki sredstev za nakup, pomoči pri najemu kredita ali z zagotovitvijo (dela)stanovanja v družinski lasti.

Če smo še pred nekaj leti govorili zgolj o pomanjkanju in gradnji najemnih stanovanj samo v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter nekaterih večjih središčih, je danes problematika povsem prerasla vse okvirje.  Mladi zaradi vrtoglavega dviga cen na nepremičninskem trgu (SURS; 2015-2022:  72% v večjih mestih, izven celo čez 80%)  kot tudi pomanjkanja samih stanovanj ne morejo dostopati do stanovanj niti na Koroškem, na Tolminskem ali v Trebnjem itd.

Raziskave kažejo tudi, da preference mladih glede oblik bivanja sovpadajo z dosedanjimi praksami prostorskega razvoja, torej s suburbanizacijo in decentralizacijo in s tem razpršenim tipom poselitve.  Če mladim tukaj ne pridemo nasproti z aktivno stanovanjsko politiko, se bo pritisk na večja središča samo še dodatno povečal.

REŠEVANJA STANOVANJSKE PROBLEMATIKE SE JE TREBA LOTITI CELOSTNO

Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedamo, da se je reševanja stanovanjske problematike potrebno lotiti celostno, decentralizirano in pri tem izhajati iz potreb lokalnega okolja ter njegovega prebivalstva. Pri tem ne govorimo le o večjih in manjših središčih, ampak tudi o podeželju, ki prav tako postaja vse bolj priljubljeno bivanjsko okolje. Trenutna vlada rešitev na tem področju ni predvidela – niti glede novogradenj, niti obnov obstoječih objektov.

V Sloveniji smo brez resne politike na področju bivanja že od leta 1991, zato nas na Mladinskem svetu Slovenije veseli, da se po letih opozarjanja tudi ta tematika vse bolj pojavlja tudi na političnem parketu, vse od predvolilnih obljub pa tja do koalicijske pogodbe.  Pa vendar to ni dovolj. Nujno je, da se reševanja lotimo strateško, ukrepe zastavimo čimbolj celovito in jasno, njihova izvedba pa mora biti karseda hitra. Mladi smo se namreč predvolilnih obljub in bombončkov že do sitega najedli. Z nepremišljenimi obljubami in dejanji v Sloveniji tako že leta in leta izgubljamo generacije mladih, ki tukaj žal ne morejo izkoristiti svojega potenciala.

Kot družba se moramo zavedati, kaj vse mlade vodi v stiske in kaj to pomeni ne-le za nas temveč tudi za prihodnost celotne družbe. Denimo stanovanjska problematika sama, ali še huje, v kombinaciji s prekarnim delom, vzbuja občutek negotovosti in tako mladim onemogoča stabilnost in ustvarjanje lastne vizije prihodnosti. Iz tega razloga težje načrtujejo življenje in osamosvojitev, prav tako se težje odločijo za družino (v kolikor si le-te želijo), zato vse pogosteje doživljajo duševne stiske. Tako mladi sami, strokovnjaki kot tudi vlada, izpostavljajo pomen duševnega zdravja mladih, kjer pa se žal še vedno največ ukvarjamo z gašenjem požarov, brez da bi iskali načine za njihovo preventivo. Zakaj to izpostavljamo? Ker verjamemo, da je izboljšanje pogojev za življenje mladih tako na področju stanovanjskega vprašanja kot tudi zaposlitve nujno za izboljšanje njihovega duševnega zdravja.

NUJNO JE ZAGOTOVITI SISTEMSKI VIR FINANCIRANJA

Za reševanje je nujno zagotoviti stabilen sistemski vir financiranja in od tega ne odstopamo. Vlada mora zagotoviti minimalno obljubljenih 100 milijonov € letno. Kljub tem minimalnim standardom pa naše stališče ostaja, da je v prihodnje treba sredstva namenjena izvajanju stanovanjske politike vezati na fiksen delež BDP ali delež letnega proračuna države. Takšna dejanja bodo pokazala, koliko je Vladi zares pomembno, da se stanje mladih v naši državi izboljša, ali pa je vse skupaj le predstava za medije in javnost.

Pred volitvami so tako trenutne koalicijske kot tudi opozicijske stranke tekmovale koliko javnih najemnih stanovanj bodo zagotovile mladim v prihodnjih letih. Luka Mesec je na soočenju MeKoS 11. 3. 2022 dejal, da je treba dati mladim signal, da bo vlada zgradila 30.000 javnih najemnih stanovanj v naslednjih 2 mandatih. Pri tej izjavi ga je podprl tudi premije Robert Golob, ki je dodal, da bodo ta primarno neprofitna. Prav tako je predsednica socialnih demokratov zagotovila, da bo med obdobjem 2023 – 2029 zgrajenih 10.000 neprofitnih stanovanj.

Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na druge problematike na stanovanjskem področju:

  1. Z izgradno 20 tisoč stanovanj, ki je sicer nujna, je moč blažiti stanovanjsko problematiko le v krajih, kjer je gradnja velikih večstanovanjskih stavb urbanistično sprejemljiva.  Na MSS imamo zato pripravljen nabor ukrepov, ki jih z veseljem predstavimo. Med drugim moramo poleg gradnje poskrbeti za:
  2. odgovor, kako na trg spraviti več kot 150.000 praznih bivalno sprejemljivih stanovanj,
  3. ureditev medgeneracijskega sobivanja
  4. pomoč mladim na podeželju za izgradnjo in predvsem obnovo nepremičnin, itd.

Prav tako imamo težave na področju študentskih domov, kjer v večini gradnjo stanovanj financirajo študentje sami preko študentskega dela. Prav študentski domovi pa so še vedno edini ločen del od ministrstva za solidarno prihodnost.

Eden od ukrepov MSS, npr. združitve dosedanjih resorjev pod najprimernejšo pravno obliko znotraj enega od obstoječih ministrstev, ki se že sedaj ukvarjajo z reševanjem bivanjske problematike.  Pred sestavo te vlade smo si na Mladinskem svetu prizadevali za združevanje resorjev, ki se v RS ukvarjajo s stanovanjsko problematiko. Področje je bilo podhranjeno, saj je bilo, kot že omenjeno, zanemarjeno s strani vseh preteklih vlad. Nismo si drznili misliti, da bo ustanovljeno ministrstvo, ki se bo prioritetno ukvarjalo s stanovanjsko problematiko, zato pa je na tej vladi še večja odgovornost in upravičeno pričakovanje, da stanovanjsko problematiko izpelje iz mrtve točke. Sprva je potrebno zagotoviti vse podatke, ki jih imajo vse države, ki se resno lotevajo stanovanjske problematike.

Preden bo javnih stanovanj dovolj, bo preteklo še kar nekaj časa. V vmesnem obdobju pa bo potrebno najti tudi prehodne rešitve in določiti prioritetne skupine, ki bodo lahko dostopale do stanovanj. Mladi morajo biti prioritetna skupina. Tako mladi pari, mlade družine, kot tudi mladi posamezniki.

Če vlada misli resno, bo uredila pregled področja in zagotovila primerno (zadostno in stabilno) financiranje. Iz izjav in sprememb glede njih namreč nimamo tako veliko zaupanja glede tega. Prav tako nas skrbi, da bo znotraj vlade prišlo do merjenja moči in bi ministrstvo, zaradi manjše moči stranke znotraj koalicije, izgubljajo sredstva napram drugim ministrstvom. Na tem področju mladi ne bomo dopustili česa podobnega in od vlade ter predsednika vlade zahtevali, da ta obljuba ne bo pozabljena. Mladi ne smemo več biti žrtve političnih preigravanj in merjenj moči. Vlada kot celota mora zagotoviti sredstva ministrstvu, to pa mora izpeljati korenite reforme.

ZA KONEC …

Ponovno smo bili priča političnemu pregovarjanju in podtikanju, kar mladim dodatno jemlje zaupanje v politiko in upanje v (boljšo) prihodnost. Zavedamo se, da se je nujno pogovarjati tudi o Ljubljani ni pa prav, da 90 % debate namenimo le glavnemu mestu. Naša pričakovanja za to sejo tako nikakor niso bila dosežena … Moramo priznati, da smo izjemno razočarani, saj se s seje vračamo z več vprašanji kot odogovori: Kaj naj rečemo mladim, o čem je tekla debata? Kaj smo dosegli? Zato še enkrat želimo poudariti, kaj se nam zdi resnično pomembno in čemu bi morali nameniti več besed in dejan. Pogled moramo usmeriti v prihodnost in pripraviti ustrezno podatkovno-podprto razvojno strategijo kot tudi zakonsko podlago za zagotovitev stabilnega sistemskega vira financiranja, za enkrat vsaj v višini 100 mio. evrov letno.

Medresorsko povezovanje in sodelovanje – tudi sami smo obiskali 11 ministrstev in izpostavljali problematike mladih, velikokrat tudi stanovanjsko, in se zavzemali za tesnejše medresorsko sodelovanje v želji zagotavljanja boljše prihodnosti za mlade. Strinjamo se, da so javna najemna stanovanja ključen del rešitve stanovanjskega problema – nujo jih rabimo tukaj in zdaj ter po celotni Sloveniji. Nikakor pa ne smemo pozabiti na podeželje, kjer je prav tako prisotna stanovanjska kriza. Tam je treba sprejeti druge ukrepe, da mladim omogočimo razvoj svojih potencialov in bivanje v domačem kraju, če si tega želijo.

Mladi ne smemo več biti žrtve političnih preigravanj in merjenj moči. Vlada kot celota mora zagotoviti sredstva ministrstvu, to pa mora izpeljati korenite reforme.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.