DomovKnjižnicaNaj diplomsko in magistrsko delo

Naj diplomsko in magistrsko delo

MSS vsako leto (prvič v letu 2009) razpiše natečaj za najboljšo diplomsko in magistrsko delo s področja mladih. Komisija, sestavljena iz predstavnikov Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Slovenije, Urada RS za mladino in Mladinskega sveta Slovenije, pa izbere najboljše.

Z natečajem želimo:

 • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami prihajajo do relevantnih spoznanj, zaključkov in mnenj na področjih, pomembnih za mlade;
 • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
 • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo lastno teoretično bazo;
 • v dogovoru z avtorji na spletu objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del pri njihovem udejstvovanju.

 

Prejemniki MSS nagrade po letih:

2021: Tjaša Hrastnik in Mija Repenšek

2020: Maruška Kobe in Anja Bohinec

2019: Tina Šteger in Lucija Dežan

2018: Nežka Agnes Vodeb in Leonida Brezovec

2017:

2016: Ines Zorec in Jana Rožac

2015: Mateja Miklošič in Maja Ilič

2014: Ema Marija Hudelja in Vesna Miloševič

2013: Kaja Cunk in Špela Mohorič

2012: Mateja Trunk in Selma Dobnik

2011: Taja Kordigel

2010: Nina Pazlar


Leto 2016

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2015 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

 1. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)
 2. kategorija:  diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Jana Rožac: Položaj mladih na trgu dela: štiri perspektive

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Ines Zorec: Socialna vključenost mladih v občini Gornja Radgona

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Lucija Mikelj: Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Tjaša Pregelj: Vrednote slovenske mladine v 21. stoletju

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Tjaša Glažar: Analiza delovanja občin Spodnjega Podravja na področju mladih in ukrepi na področju mladih Spodnjega Podravja

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Asja Hrvatin: Socialno delo v avtonomnih prostorih: vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči


Leto 2015

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2014 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

 1. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)
 2. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada: 

Maja Ilič: Vrnitev k skupnosti – odgovor na postmoderno identiteto posameznika v potrošniški družbi?

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Mateja Miklošič:  Pripravništvo kot strateški ukrep za povečanje zaposljivosti mladih

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Kaja Dekleva: Vzroki, posledice in ukrepi za reševanje brezposelnosti mladih v Republiki Sloveniji in Združenih državah Amerike

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Jasmina Zeme: Zaposljivost mladih z visokošolsko izobrazbo

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Sabina Letnar: Brezdomstvo med mladimi: predstave o brezdomnih mladih

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Irena Gogala: Socialna in psihološka protislovja poznega osamosvajanja mladih


Leto 2014

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2013 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

 1. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)
 2. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Ema Marija Hudelja: Participacija in odgovornost mladih v sodobni družbi 

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Vesna Miloševič: Pridobivanje in izbor mladih kadrov v slovenskih podjetjih in prilagoditev postopkov značilnostim mladih

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Živa Ovsenek: Vpliv zaposlitvenih možnosti na emigriranje mladih: primer ZDA in Slovenije 

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Petra Jovan: Intersekcijska perspektiva v razumevanju in reševanju izključenosti mladih žensk na trgu delovne sile 

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Matija Perovšek: Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami 

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Maša Huskič: Študentsko starševstvo


Leto 2013

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2012 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

 1. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)
 2. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB) in diplomsko delo po starem sistemu (DS)

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Kaja Cunk: Raba socialno–marketinških pristopov pri spodbujanju aktivne politične participacije mladih v Sloveniji

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Špela Mohorič: Vstop mladih na trg dela v Sloveniji

2. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Maša Verčkovnik: Javnopolitični ukrepi za spodbujanje zaposlovanja mladih

2. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Tadeja Grubelnik: Problematika brezposelnosti mladih v koroški regiji

3. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Katja Egart: Zamenjava generacij v kmetijstvu – učinkovitost javnopolitičnega ukrepa pomoč 

3. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Barbara Tehovnik: Evropske socialne politike in medgeneracijsko prostovoljstvo (primer Slovenije)


Leto 2012

Diplomske in magistrske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2011 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi; zmagovalna dela v obeh kategorijah so posebej označena):

 1. kategorija: diplomsko delo po bolonjskem sistemu (DB)
 2. kategorija: magistrsko delo po bolonjskem sistemu (MB)

1. mesto v 1. kategoriji – MSS nagrada:

Mateja Trunk: Prihodnost pravne ureditve študijskega dela

1. mesto v 2. kategoriji – MSS nagrada:

Selma Dobnik: Zaposlovanje mladih in njihova socialna varnost


Leto 2011

Diplomske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2010 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi):

MSS nagrada:

Taja Kordigel: Nekateri vidiki gospodarske ozaveščenosti osnovnošolskih učiteljev pri njihovem delu v razredu


Leto 2010

Diplomske naloge iz razpisa za MSS nagrado za diplomsko delo s področja mladih v letu 2009 (navajamo le tiste, ki so imele po našem mnenju relevantno povezavo z mladimi):

MSS nagrada:

Nina Pazlar: Profil mladinskega delavca v Sloveniji danes in v prihodnosti

Ta stran je namenjena zbiranju podatkov o strokovni literaturi s področja mladih. Zaenkrat objavljamo diplomske naloge, ki so prispele na natečaj MSS nagrada za diplomsko/magistrsko delo s področja mladih od leta 2009 naprej; v prihodnosti bomo to področje še dopolnjevali in nadgradili.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.