DomovNo Excuse ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije
05.07.2021
Avtor: Dominik Derenčin

No Excuse ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije

Mladinski svet Slovenije je ob tridesetletnici osamosvojitve Slovenije in v znamenju začetka Predsedovanja svetu EU zbral vtise in refleksije o delovanju slovenskih nacionalnih mladinskih organizacij na mednarodni ravni in vplivu Slovenije na razvoj mednarodnih mladinskih politik.  Dogodka kot sta bila priznanje Slovenije kot samostojne države s strani mednarodne skupnosti ter vključitev naše države v Evroatlantske povezave, sta za slovenski mladinski sektor in mlade odprla številne nove priložnosti. Namen zbiranja vtisov in refleksij o delovanju nacionalnih mladinskih organizacij na mednarodni ravni in vplivu Slovenije na razvoj mednarodnih mladinskih politik je prikazati vpetost organizacij članic MSS v mednarodne aktivnosti ter prikazati njihov pogled na povezovanje v mednarodnem aspektu mladinskih politik.

 

Nacionalnim mladinskim organizacijam spodaj navedeni vprašanji. Pri vsakem vprašanju najdete odgovor Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija:

1) Kako ocenjujete vpliv Slovenije in/ali vaše mladinske organizacije v mednarodnih mladinskih organizacijah v tridesetih letih samostojnosti in kaj bi izpostavili kot največje dosežke, ki jih je vaša organizacija dosegla v tridesetih letih na mednarodnem nivoju na področju mladine?

Mladinske organizacije so ključnega pomena za osebnostno rast mladih. V njih se združujejo mladi s podobnimi vrednotami in cilji ter, kar je najpomembnejše, skupaj ustvarjajo boljši svet. Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija se zaveda potenciala mladih pri doseganju pozitivnih sprememb v okolju in družbi. Mladim ponujamo platformo, kjer se lahko naučijo novih veščin, kompetenc in pridobijo novo znanje. Brez izgovora je v zadnjih letih naredil veliko pomembnih korakov, kar se nam je obrestovalo. Prejeli smo najvišjo svetovno nagrado, “World No Tobacco Day”, za preventivo na področju tobaka s strani Svetovne zdravstvene organizacije. Naš model neformalnega izobraževanja na področju trajnostnega razvoja pa je bil izpostavljen kot primer dobre prakse s strani UNESC-a. Koordinirali smo tudi številne mednarodne dogodke in projekte kot so Evropska mladinska konferenca 2009, YU-SEE projekt, United Games of Nations in mnogo drugih. Ponosni smo na naše aktiviste in zagovornike, ki nam pomagajo ustvarjati boljši svet.

2) Kaj si želite, da bi lahko v naslednjih letih dosegli na področju mladine v mednarodnih mladinskih organizacijah oziroma kakšna bi morala biti vizija slovenskega mladinskega sektorja za mednarodni prostor v naslednjih letih?

Mladinski sektor se mora zavedati pomembne vloge, ki jo igramo v družbi. Mi smo tisti skrbniki, ki izpostavljajo težave, jih vidijo kot izzive in predlagajo konkretne spremembe. Velikokrat pa sebe ne dojemamo na tak način ali se ne zavedamo pomembnosti vloge, ki jo imamo. Vzgajamo nove generacije mladih, ki so in bodo gonilo družbe. Pomembno je verjeti in zaupati svojemu delu ter s tem zaupati mladim, da bodo spremenili svet na boljše. Mladi so naš up za boljši jutri. Mladinski sektor ima torej zelo pomembno poslanstvo in mi smo tu, da ga uresničujemo. V mednarodnem kontekstu pa bi izpostavili potrebo po večjem povezovanju in izmenjavi dobrih praks. Smiselno bi bilo vzpostaviti sistem podpore, ki bi služil kot eden ključnih faktorjev v procesu (skupnega) izboljševanja in napredka mladinskega sektorja. Verjamemo, da ima slovenski mladinski sektor veliko izkušenj in dobrih praks, ki bi jih bilo vredno podeliti, v prvem koraku med slovenskimi organizacijami ter v drugem še na mednarodnem nivoju. Hkrati pa je še veliko prostora za rast in razvoj pri čemer bi nam gotovo koristilo večje (mednarodno) povezovanje.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.