Zagovorništvo mladih

11. 11. 2014

MSS je zagovornik mladih v odnosu z odločevalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Predstavniki MSS se udeležujejo razprav in posvetov v okviru Državnega zbora, Državnega sveta, Vlade Republike Slovenije in drugih akterjev v sferi države in civilne družbe. Na teh dogodkih, sestankih in srečanjih predstavniki MSS nastopajo z lastnimi predlogi in pripombami, ki so pripravljeni na podlagi sprejetih dokumentov in stališč MSS.

Glavni sogovornik MSS na strani izvršne veje oblasti je Urad RS za mladino (URSM), ki deluje v okviru vladne strukture, pristojne za mladino.

Poleg redne komunikacije s posameznimi ministrstvi in uradi z Vlado RS sodelujemo predvsem preko Sveta Vlade RS za mladino (SVM), v katerem opravlja vlogo koordinatorja predstavnikov mladih. SVM sestavljajo predstavniki ministrstev ter mladinskih struktur in je pristojen za usklajevanje politik, ki zadevajo mlade, s predstavniki mladih.