Svet vlade RS za mladino

Sestava Sveta Vlade RS za mladino

Aktualna sestava Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino v mandatu 2013 – 2017:

S strani predstavnikov mladinskih organizacij in združenj:
Tin Kampl, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
Martin Nahtigal, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
Uroš Leskovar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,
Tibor Vöröš, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,
Helena Harej, predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
Želimir Stanić, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih
Luka Špoljar, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
Klemen Peran, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,
Mojca Selak, predstavnica mladinskih centrov,
Aljaž Kovačič, predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine.

Aktivnosti in pobude predstavnikov mladinskih organizacij in združenj v aktualnem mandatu Sveta Vlade RS za mladino lahko spremljate tukaj.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije ga sestavljajo:
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
Rok Roblek, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
mag. Helena Jaklitsch, predstavnica Ministrstva za kulturo,
Martina Vuk, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Erika Lenčič Stojanovič, predstavnica Ministrstva za javno upravo,
dr. Agata Zupančič, predstavnica Ministrstva za zdravje,
Lidija Stebernak, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor,
mag. Peter Debeljak, predstavnik Urada RS za mladino,
Gorazd Jenko, predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
dr. Nejc Brezovar, predstavnik Kabineta predsednika Vlade RS.

Administrativno podporo delovanju Sveta Vlade RS za mladino zagotavlja Urad RS za mladino. Zapisniki preteklih sej SVM v aktualnem mandatu so na voljo tukaj.

Koordinacijo predstavnikov mladinskih organizacij in združenj opravlja Mladinski svet Slovenije. Za vprašanja povezana z delovanjem mladih v SVM nam pišite na aktiven@mss.si.

V aktualnem mandatu so mladinske organizacije in združenja predstavljali tudi Nina Kušar (predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij), Tea Jarc (predstavnica MSS), Sanja L. Trojar (predstavnica mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih), Uroš Skrinar (predstavnik mladinskih centrov) in Žiga Vaupotič (predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine).

 

Pristojnosti Sveta Vlade RS za mladino in njegova organiziranost

Svet Vlade RS za mladino (SVM) je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih. Ustanovljen na podlagi 8. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za Svet opravlja Urad RS za mladino.

Svet Vlade RS za mladino spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, spremlja in ocenjuje vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe, predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v drugih politikah na državni ravni, obravnava in daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področje mladinskega dela, mladinskih politik in življenja mladih nasploh, razpravlja in daje mnenje pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine, daje predloge in priporočila glede financiranja dejavnosti mladih, obravnava trende programskih in finančnih načrtov mladinskih organizacij ter drugih, ki sodelujejo na področju mladine, daje Vladi Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom predloge, pobude in priporočila za uresničevanje zaveze po krepitvi mladinske razsežnosti v posameznih sektorskih javnih politikah, vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na državni in lokalni ravni, vzpodbuja in skrbi za mednarodno povezovanje in izvajanje prevzetih mednarodnih obveznostih povezanih z mladino.

Svet ima predsednika in devetnajst članov, ki so imenovani po načelu dvopartitne sestavljenosti:

Predstavniki mladinskih organizacij in združenj:
– 3 predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij,
– 1 predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,
– 1 predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti,
– 1 predstavnik Študentske organizacije Slovenije,
– 1 predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,
– 1 predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,
– 1 predstavnik mladinskih centrov,
– 1 predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije ga sestavljajo:
– minister za izobraževanje, znanost in šport kot predsednik,
– 1 predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– 1 predstavnik Ministrstva za kulturo,
– 1 predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– 1 predstavnik Ministrstva za notranje zadeve,
– 1 predstavnik Ministrstva za zdravje,
– 1 predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
– 1 predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
– 1 predstavnik Kabineta predsednice vlade,
– 1 predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino.

Na podlagi sklepa Vlade RS o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za mladino je Mladinski svet Slovenije zadolžen za izvedbo izbora predstavnikov merodajnih organizacij v SVM, in sicer za:

– 3 predstavnike nacionalnih mladinskih organizacij,

– 1 predstavnika mladinskih svetov lokalnih skupnosti,

– 1 predstavnika mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih,

– 1 predstavnika drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine.

Vsi postopki potekajo v skladu s Pravilnikom o izboru predstavnikov merodajnih organizacij v Svet Vlade RS za mladino.

Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije svoja predstavnika izbereta v skladu s svojimi internimi pravili. Izbor predstavnika mladinskih centrov pa vodi Mladinske mreža MaMa.

Svet Vlade RS za mladino sklicuje in vodi predsednik oziroma predsednica, ki ga oziroma jo imenuje vlada izmed ministrov oziroma ministric. Delo SVM ureja Poslovnik Sveta Vlade RS za mladino.

 

Pretekle sestave Sveta Vlade RS za mladino (mandat 2009 – 2013)

V mandatu 2009 – 2013 so mladinske organizacije in združenja v Svetu Vlade RS za mladino predstavljali:

– David Delakorda, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,

– Andrej Lozar, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij,

– Rok Primožič/Marko Funkl, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij,

– Tadej Beočanin, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije,

– Miha Mohorko/Helena Harej, predstavnica mladinskih svetov lokalnih skupnosti,

Dimitrij Amon, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih

– Jernej Štromajer/Rok Primožič, predstavnik Študentske organizacije Slovenije,

– Andrej Čuš/Mitja Lešnik, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije,

– Primož Bervar, predstavnik mladinskih centrov,

– Miha Maček, predstavnik drugih NVO, ki delujejo na področju mladine.

 

V mandatu 2009 – 2013 se je Svet Vlade RS za mladino sestal na 10 sejah:

Zapisnik 1. seje SVM (8.7.2009)

Zapisnik 2. seje SVM (30.9.2009)

Zapisnik 3. seje SVM (3.11.2009)

Zapisnik 4. seje SVM (26.1.2010)

Zapisnik 5. seje SVM (5.5.2010)

Zapisnik 6. seje SVM (8.9.2010)

Zapisnik 7. seje SVM (8.12.2010)

Zapisnik 8. seje SVM (25.2.2011)

Zapisnik 9. seje SVM (16.6.2011)

Zapisnik 10. seje SVM (30.11.2011)

Koledar

Seznam prihajajočih dogodkov.

<< Apr 2017 >>
ptsčpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Prikaz vseh dogodkov

Zadnje novice

Simulacija Evropskega parlamenta

26. aprila 2017

Izobraževanje s področja človekovih pravic in sovražnega govora

24. aprila 2017

Rastimo skupaj 2017

21. aprila 2017

Odbor DZ za pravosodje na pobudo MSS obravnaval problematiko pripravništev v pravosodju

20. aprila 2017

Stališče predstavnikov vlade na priporočila MSS

19. aprila 2017

SZJ: Po izredni seji Sveta Vlade RS za mladino: Vlada RS mora pristopiti k sistemskemu izvajanju mladinske politike

18. aprila 2017