Relevantne institucije

V Sloveniji

Urad RS za mladino je organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport, pristojen za razvoj mladinske politike in mladinskega dela.

Zavod MOVIT izvaja dejavnost nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji, ki sofinancira raznovrstne projekte za mlade.

Vse nacionalne mladinske organizacije so članice MSS, zato jih najdete na tem seznamu; izjema je le Turistična zveza Slovenije, ki ni članica.

Na poziv za sofinanciranje Urada RS za mladino za leto 2010 se je prijavilo 57 mladinskih centrov (seznam najdete tu).

Mreža MaMa je organizacija (pravna oblika: zavod), ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov; v letu 2010 ima 37 članov.

CNVOS je mreža nevladnih organizacij, katere namen je krepiti NVO v Sloveniji, si prizadevati za njihov razvoj, povezovanje in sodelovanje ter doseganje pomembnejšega položaja v družbi.

V tujini

Področje mladih v okviru Evropske unije sodi pod direktorat za izobraževanje in kulturo (The Directorate General for Education and Culture (DG EAC)) ter Odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta (European Parliament Committee on Culture and Education). V okviru tega področja se izvaja tudi program Erasmus+: Mladi v akciji.

Na evropskem nivoju se s področjem mladine ukvarja tudi Svet Evrope, Direktorat za mladino in šport, ter North-South Centre, cilj katerega je, opolnomočenje oziroma krepitev civilne družbe, zlasti mladih in žensk, preko medkulturnega dialoga in globalnega učenja za igranje aktivne vloge v državah članicah in sosednjih regijah.

Evropski mladinski forum je krovno združenje nacionalnih mladinskih svetov ter mednarodnih mladinskih organizacij v Evropi in je kot tak partner evropskim idr. mednarodnim institucijam za področje mladih.

V okviru sekretariata Združenih narodov področje mladih spada pod oddelek za ekonomske in socialne zadeve. V letu 2013 je generalni sekretar OZN Ban Ki-moon imenoval Ahmada Alhendawija za posebnega odposlanca za mlade.

Financerji

Urad RS za mladino do uveljavitve novega sistema financiranja po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju financira nacionalne mladinske organizacije, mladinske svete lokalnih skupnosti, mladinske centre ter druge nevladne organizacije s področja mladih.

Organizacije v mladinskem sektorju se lahko glede na vsebino svojega programa financirajo tudi preko nekaterih specifičnih razpisov različnih vladnih institucij, ki jih najdete na njihovih spletnih straneh v meniju pod “javna naročila in razpisi” ali podobnim naslovom. Žal so razpisi v glavnem omejeni na društva in zavode, pogosto pa se od prijaviteljev tudi zahtevajo reference, ki presegajo zmožnosti mladinskih organizacij.

Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji sofinancira predvsem projekte, ki potekajo na mednarodni ravni, pa tudi na nacionalni ali lokalni ravni. Del programa Mladi v akciji je tudi Evropska prostovoljna služba. Za več informacij si oglejte spletno stran programa.. Za prijavo na razpis imate na voljo 3 roke letno.

Evropska mladinska fundacija v sklopu Sveta Evrope financira različne mednarodne projekte.

Koledar

Seznam prihajajočih dogodkov.

<< Maj 2017 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Prikaz vseh dogodkov

Zadnje novice

Obravnava novele Zakona o inšpekciji dela

27. maja 2017

Izredna seja Ekonomsko-socialnega sveta

24. maja 2017

SZJ: Javni sklad za elitne kupce

24. maja 2017

Cilji trajnostnega razvoja in mladi

17. maja 2017

Izobraževanje s področja človekovih pravic in sovražnega govora

16. maja 2017

Mladi v simulaciji Evropskega parlamenta za znižanje volilne pravice na 16 let

8. maja 2017