Projekti

Govor mladinske delegatke na Generalni skupščini ZN

Govor mladinske delegatke pri OZN, Lucije Tacer, na Generalni skupščini ZN v New Yorku si lahko ogledate tukaj (govor mladinske delegatke je letos zaradi epidemije prebrala ambasadorka Darja Bavdaž Kuret):

Nagovor delegatke Lucije Tacer si lahko preberete tukaj:

Mr. Chairperson,

In conversation with young people, we have noticed that the youth perceive and experience issues of gender inequality differently. Largely, we start recognizing and facing obstacles when we are entering the workforce and starting a family.

 

Mr. Chairperson,

The major decision-makers are in politics and business where women are still underrepresented; in Slovenia comprising about one-fourth of the Parliament and 27% of leadership positions in businesses. Considering these numbers, the observations of young people are not surprising. We cannot expect a society, whose leadership does not proportionally represent women, to make decisions that are representative of the population’s needs.

 

Mr. Chairperson,

Unequal opportunities based on gender are multidimensional. For representative leadership as well as equal opportunities in all spheres of life, we must address that in my country, women report 2 hours of household work more per day than men, get paid 8% less than men, and from the age of 15 onward, more than half experience a form of violence. I am pointing out statistics for Slovenia to illustrate the severity of the problem, since these statistics, ranked internationally, are considered “good”! 

 

Therefore, the issue of gender inequality requires our serious efforts, especially from representatives, at the workplace, in our active citizenship but also, and very importantly, in our everyday roles as friends and family members. We must ensure education about gender equality and act against gender discriminatory practices that limit us all.

 

Thank you! 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Gospod predsednik,

V pogovoru z mladimi smo opazili, da mladi različno zaznavamo in doživljano vprašanja neenakosti spolov. V veliki meri jih začnemo prepoznavati in se soočati z ovirami, ko vstopamo v delovno silo in ustvarjamo družino.

 

Glavni nosilci odločanja so v politiki in gospodarstvu, kjer so ženske še vedno premalo zastopane; v Sloveniji predstavlja približno četrtino parlamenta in 27% vodstvenih položajev v podjetjih. Glede na te številke, opažanja mladih niso presenetljiva. Ne moremo pričakovati, da bo družba, katere vodstvo sorazmerno ne zastopa žensk, sprejemala odločitve, ki so reprezentativne za potrebe prebivalstva.

 

Neenake možnosti in priložnosti na podlagi spola so večdimenzionalne. Za uresničitev reprezentativnosti v vodstvu in enakih možnosti na vseh področjih življenja, moramo nasloviti neenakosti v naši družbi kot to, da v moji državi ženske poročajo o 2 urah več gospodinjskega dela na dan kot moški, so plačane 8% manj kot moški in od 15. leta dalje , več kot polovica doživi obliko nasilja. Za ponazoritev resnosti problema izpostavljam statistične podatke za Slovenijo, saj te, uvrščene v mednarodnem kontekstu, veljajo za “dobre”!

 

Vprašanje neenakosti spolov zahteva naša resna prizadevanja, zlasti od predstavnikov, a tudi od vseh drugih na delovnem mestu, v našem aktivnem državljanstvu, in, kar je zelo pomembno, v naših vsakdanjih vlogah prijateljev in družinskih članov. Zagotoviti moramo izobraževanje o enakosti spolov in ukrepati proti diskriminatornim praksam, ki omejujejo vse.

 

Hvala vam!

 

UNYD: Pogovori o ciljih trajnostnega razvoja

Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN (UN Youth Delegate), je med poletjem 2020 izvajala spletne pogovore z aktivnimi mladimi glede ciljev trajnostnega razvoja.

Pogovore o posameznih ciljih trajnostnega razvoja si lahko ogledate tukaj:

Zaključni dogodek projetka Pogovori o ciljih trajnostnega razvoja:

 

Pojdi na:

  1. Mladinski delegat OZN
  2. O mladinskem delegatu
  3. Postani mladinski/a delegat/ka
  4. Projekti
  5. Kontakt
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.