DomovSodelujemoMladinski delegat OZN
28.07.2017

Mladinski delegat OZN

Mladinski delegat je glasnik dela Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati pa glasnik mladih iz Slovenije pri tej mednarodni organizaciji.

Korenine institucije segajo v leto 1971, ko so se mladi prvič z delegacijami svojih držav udeležili srečanja OZN, občutno pa se je delež mladinskih delegatov povečal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem po letu 1995 – prvem mednarodnem letu mladih. Cilj instituta je, da mladi z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem parketu dajejo težo oziroma legitimnost odločitvam, ki zadevajo mlade. Institut je leta 2014 ustanovil Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s partnerji Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Uradom Republike Slovenije za mladino in Društvom za Združene narode za Slovenijo.

Tekom mandata, ki traja eno leto, posameznik izvaja aktivno zagovorništvo, pripravlja in vodi delavnice za mlade, pripravlja vsebinske članke s področij, ki jih pokrivajo Združeni narodi, se povezuje z akterji, ki so tesno povezani z delovanjem organizacije. Na mednarodni ravni se delegat običajno udeležuje rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku in zasedanja 3. odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve, poleg tega pa se lahko vključi tudi v druga visoka srečanja na mednarodni ravni.

Aktualen mladinski delegat je Patrik Bole. 

Patrik Bole je študent mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Je aktiven državljan, ki se z aktualno mladinsko problematiko in mednarodnimi zadevami ukvarja že dlje časa tekom svojega izobraževalnega procesa. Je eden izmed ustanoviteljev študentska društva za mednarodne odnose Globallis ter njegov prvi predsednik, trenutno pa vodi mladinsko sekcijo društva za Združene narode. Njegova motivacija leži v ozaveščanju mladih in tudi širše javnosti o globalnih problemih ter hkrati spodbujanju mladih k aktivni participaciji v strukturah neformalnega izobraževanja. Želi si, da bi vse več mladih prepoznalo pomembnost neformalnega izobraževanje in da bi to postalo tudi bolj cenjeno s strani delodajalcev.

Vizija dela:

V svojem mandatu bom nadaljeval delo prejšnih delegatk in delegatov ter tako deloval na področju ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) v okviru agende 2030. Nagovarjal bom mlade h kritičnemu razmišljanju o problemih globalnih razsežnosti ter jih ozaveščal kaj lahko vsi skupaj storimo, da prispevamo k bolj trajnostnemu načinu življenja. Znotraj 17. SDGjev se bom predvsem osredotočil na spodnja področja.

– Okoljska problematika in podnebne spremembe so izzivi, ki bodo bistveno zaznamovali naše stoletje, pri čemer pa ne smemo čakati na znanstvenike in vodilne politike, da bodo oni sami kos tem izzivom. Skrb za planet je naša kolektivna odgovornost, podnebne spremembe bomo najbolj občutili prav mi, mladi, zato je pomembno, da postanemo tudi vodilni partner odločevalcem pri soustvarjanju podnebnih ukrepov, Slovenija pa v družbi držav, ki z zgledom vodijo okolju prijazno politiko.

– Digitalno opismovanje predstavlja novodobni izziv, saj uporaba digitalnih tehnologij ni nedolžna stvar, kot se zdi na prvi pogled in se jo lahko tudi zlorablja v namene manipulacije in ustvarjanju trenj v družbi. Socialna omrežja so zasičena z t.i. fake news, kjer pristnosti ne preverja nihče. Zato je izjemnega pomena razvijati kritično distanco do informacij na digitalnih omrežjih in mlade izobraževati v namen pridobivanja digitalnih kompetenc.

– Aktivna participacija in neformalno izobraževanje
Skozi proces neformalnega izobraževanja in udejstovanja se mladi osebnostno razvijajo, pridobivajo nove izkušnje in veščine ter odraščajo v aktivne državljane z globalno razgledanostjo. Kot mlad človek, ki je vsakodnevno vključen v proces neformalnega izobraževanje, si bom prizadeval k vključevanju mladih v proces in promociji nacionalnih mladinskih organizacij ter širše javne družbe mladim, ki niso seznanjeni s priložnostmi v mladinskemu sektorju.

Svojo vizijo bom uresničeval preko izvajanja delavnic, organizacije razprav, obiskih na srednjih šolah in fakultetah, pri mladinskih organizacijah ter institucijah. Poskušal bom tudi vzpostaviti mrežo t.i. mladinskih ambasadorjev v okviru instituta mladinskega delegata, ki bodo v svojem lokalnem okolju in skupnostih med mlade širili glas mladinskega delegata pri OZN.

Patrik je dosegljiv na e-naslovu unyd@mss.si, njegovemu delu lahko sledite na Twitterju – @UNYD_Slovenia.

Pretekle mladinske delegatke oz. delegati:

    • mandat 2018/19 – Urša Svetelj
    • mandat 2017/18 – Sabina Carli
    • mandat 2016/17 – Andraž Šiler
    • mandat 2015/16 – Katja Cimermančič
    • mandat 2014/15 – Miha Pongrac
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.