Mladinski delegat OZN

Na področju povezovanja mladih in Organizacije združenih narodov (OZN) je v letu 2014 prišlo do preboja, ko je Slovenija dobila prvega mladinskega delegata pri OZN. Naloga mladinskega delegata oz. delegatke je, da svetu predstavi politike, usmeritve, dobre prakse in cilje Slovenije na področju mladih ter da mladim v Sloveniji posreduje sklepe, smernice in priporočila sprejeta na Generalni skupščini OZN, ki vsako leto v septembru poteka v New Yorku.

Mladinski delegat Slovenije pri OZN v mandatu 2016/2017 je Andraž Šiler. Več o postopku izbire je objavljeno tukaj.

Andraž Šiler

Andraž Šiler je podiplomski študent obramboslovja, mladinski vodja z več kot 10 letnimi izkušnjami iz mladinskega sektorja in trener mehkih veščin. V svoji predstavitvi komisiji je pokazal, da ima jasno vizijo delovanja instituta mladinskega delegata, katerega delo je razdelil na tri sklope:

  1. izvajanje aktivnosti mladinskega delegata pred udeležbo na Generalni skupščini OZN v New Yorku, katerih namen je pridobivanje želja in potreb mladih za boljšo prihodnost.;
  2. biti glas mladih iz Slovenije na zasedanju 3. Odbora Generalne skupščine OZN in
  3. izvajanje aktivnosti po zasedanju Generalne skupščine OZN s poudarkom na širjenju in promociji zaključkov zasedanja med mladimi v Sloveniji. V svojem mandatu želi približati vsebine OZN tako organizirani kot neorganizirani mladini a se pri tem zaveda, da se trenutno samo omejen del mladih zanima za vsebine OZN, kar mu predstavlja dodaten izziv pri približevanju dela OZN mladim.

Andraž je dosegljiv na e-naslovu unyd@mss.si. Sledite pa mu lahko tudi na Twitterju – @UNYD_Slovenia.

Pretekle mladinske delegatke oz. delegati:

  • mandat 2015/16 – Katja Cimermančič
  • mandat 2014/15 – Miha Pongrac