DomovSodelujemoMladinski delegat OZN
28.07.2017

Mladinski delegat OZN

Mladinski delegat je glasnik dela Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati pa glasnik mladih iz Slovenije pri tej mednarodni organizaciji.

Korenine institucije segajo v leto 1971, ko so se mladi prvič z delegacijami svojih držav udeležili srečanja OZN, občutno pa se je delež mladinskih delegatov povečal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem po letu 1995 – prvem mednarodnem letu mladih. Cilj instituta je, da mladi z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem parketu dajejo težo oziroma legitimnost odločitvam, ki zadevajo mlade. Institut je leta 2014 ustanovil Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s partnerji Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije, Uradom Republike Slovenije za mladino in Društvom za Združene narode za Slovenijo.

Tekom mandata, ki traja eno leto, posameznik izvaja aktivno zagovorništvo, pripravlja in vodi delavnice za mlade, pripravlja vsebinske članke s področij, ki jih pokrivajo Združeni narodi, se povezuje z akterji, ki so tesno povezani z delovanjem organizacije. Na mednarodni ravni se delegat običajno udeležuje rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku in zasedanja 3. odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve, poleg tega pa se lahko vključi tudi v druga visoka srečanja na mednarodni ravni.

Trenutni mladinski delegat je Sabina Carli. 

Sabina Carli je magistrica mednarodnih odnosov z raznolikimi izkušnjami s področja dela z mladimi, zaposlovanja, človekovih pravic in mednarodnega sodelovanja. Zadnjih 7 let je bila aktivna v mladinskih politikah, sprva preko študentskih organizacij na lokalnem in nacionalnem nivoju, pozneje pa tudi preko društev in organizacij, ki naslavljajo specifične izzive, s katerimi se soočajo mladi v Sloveniji in širše. S svojim delom želi prispevati k spremembam, ki jih naš planet nujno potrebuje, saj verjame, da smo mladi gonilna sila prihodnosti in trajnostnega razvoja in želi to misel širiti med svojimi sovrstniki.

Fokus njene vizije delovanja v letu 2017 je participacija mladih, tematiko pa deli na tri ključna podpodročja:

# 1 Ekonomska vključenost

Prehod iz otroštva v odraslost predstavlja tudi prehod v ekonomsko neodvisnost, iskanje dela oziroma zaposlitve, selitev v lastno bivališče in formiranje družine. V današnji socialnoekonomski situaciji so ti koraki mladim nemalokrat oteženi oziroma onemogočeni. Moje delo bi naslavljalo: zaposlovanje, dostojne zaposlitve ter spoštovanje delavskih pravic, pomen kvalitetne izobrazbe, prepoznavanje in beleženje neformalne izobrazbe in izkušenj, krepitev zaposlovanja v NVO sektorju, promocijo podjetništva med mladimi.

# 2 Politična vključenost

Da bi zgoraj opisane in druge izzive voditelji učinkovito naslavljali, morajo biti mladi vključeni in aktivni v odločevalskih procesih. Moje delo bi naslovilo: vključenost v volilne procese, aktivno volilno pravico, aktivno državljanstvo, internetni aktivizem, zagovorništvo.

# 3 Vključenost v skupnost

Da se prehod iz otroštva v odraslost ne spremeni v t.i. waithood, je ključnega pomena večja osredotočenost lokalnih struktur na mlade ter njihova aktivacija, ustvarjanje podpornega okolja, v katerem si mladi lahko najdejo ali ustvarjajo zaposlitve, dejavno prispevajo k razvoju družbe in uživajo kvalitetno življenje. Moje delo bi naslovilo: pomen mladinskega organiziranja v lokalnih skupnostih in dialog med mladimi in odgovornimi za mladinsko politiko, prostovoljstvo, mladinsko delo, medgeneracijsko povezovanje, medkulturni dialog.

Sabina je dosegljiva na e-naslovu unyd@mss.si, njenemu delu pa sledite na Twitterju – @UNYD_Slovenia.

Pretekle mladinske delegatke oz. delegati:

  • mandat 2016/17 – Andraž Šiler
  • mandat 2015/16 – Katja Cimermančič
  • mandat 2014/15 – Miha Pongrac
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.