Oznaka: Mladinski svet Slovenije

17 Avg 2018

Razpis za novo vodstvo MSS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za novo vodstvo

11 Okt 2016

Pripravništva v pravosodju. Ali lahko pričakujemo odpravo čakalnih vrst?

Na MSS že dve leti opozarjamo na nevzdržno stanje na področju pripravništev v pravosodju, kjer so sodišča od leta 2014 zaradi manjšega obsega finančnih sredstev začela omejevati sprejemanje novih sodniških pripravnikov, zaradi česar se čakalne vrste zopet podaljšujejo. Predsednik MSS, Tin Kampl je danes v razpravi na Odboru za pravosodje na temo proračuna za leti […]

17 Avg 2016

Poziv za udeležence: Usposabljanje za oblikovanje komunikacijske kampanje – Za družbene spremembe

KONTEKST Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije izvaja projekte strukturiranega dialoga. Strukturiran dialog je nenehen proces, ki ga podkrepimo z različnimi projekti in posvetovanji, kamor vključujemo mlade in odločevalce. V projektu Za družbene spremembe (v nadaljevanju ZDS) se bomo osredotočili na tri ključne teme: podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje mladih in vsem mladim […]

16 Avg 2016

Razpis postopkov za volitve vodstva MSS v mandatu 2016 – 2018

V letu 2016 se izteče mandat aktualnega vodstva in nadzornega odbora Mladinskega sveta Slovenije. Kolegij MSS sestavlja predsednica oz. predsednik in 5 podpredsednic oz. podpredsednikov. Naloge članov kolegija določajo statut MSS in vsakokratni razpisi kandidacijskih postopkov za vsakokratne volitve. 10. avgusta 2016 smo na spletni strani objavili razpise kandidacijskih postopkov za volitve: predsednice oz. predsednika MSS, petih […]

12 Avg 2016

Indeks mladih – ogledalo odnosa slovenske družbe do mladih

Na Mladinskem svetu Slovenije želimo ob letošnjem mednarodnem dnevu mladih opozoriti na nujnost sistematičnega spremljanja položaja mladih in oblikovanja mladinske politike, ki temelji na podatkih in dokazih. Ti namreč predstavljajo nujni predpogoj za oblikovanje učinkovitih politik in ukrepov na različnih področjih, ki vplivajo na življenja in osamosvajanje mladih, od zaposlovanja in stanovanjske politike, do izobraževanja, […]

10 Avg 2016

Razpis kandidacijskega postopka za volitve članic oz. članov nadzornega odbora MSS

Oznaka: MSS-083-16 Ljubljana, 10. avgust 2016 Objavljamo razpis kandidacijskega postopka za volitve treh (3) članic oz. članov nadzornega odbora MSS. Pristojnosti Nadzornega odbora MSS: spremlja in nadzoruje pravilnost finančnega in materialnega poslovanja MSS, spremlja izvajanje programa dela MSS in delo organov MSS v skladu s Statutom in drugimi akti MSS, ocenjuje usklajenost splošnih aktov MSS s Statutom, […]

10 Avg 2016

Razpis kandidacijskih postopkov za volitve podpredsednic oz. podpredsednikov MSS

Oznaka: MSS-082-16 Ljubljana, 10. avgust 2016 Objavljamo razpis kandidacijskih postopkov za volitve:  Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mladinske politike Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za participacijo in organiziranje Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mednarodno sodelovanje 1. Delovno […]

10 Avg 2016

Razpis kandidacijskega postopka za volitve predsednice oz. predsednika MSS

Oznaka: MSS-081-16 Ljubljana, 10. avgust 2016 Objavljamo razpis kandidacijskega postopka za volitve predsednice ali predsednika MSS. Predsednica oz. predsednik MSS opravlja naloge in izvaja zadolžitve ter obveznosti kot sledi: je vez med organizacijami članicami in MSS; skrbi za učinkovito komunikacijo med organizacijami članicami in MSS; skrbi za vključevanje novih organizacij članic v MSS; prizadeva si za povezovanje […]

09 Avg 2016

Mednarodni dan mladih 2016

Z aktivnostmi za obeležitev mednarodnega dne mladih (12. avgust) se letos selimo na Prešernov trg (preverite, kako je bilo lani na Kongresnem trgu). Pripravili smo tri sklope aktivnosti, ki bodo v centru Ljubljane potekali med 10.00 in 15.00. Urnik aktivnosti: 10:00 – 15:00: Stojnica, na kateri bomo izvajali strukturirani dialog. 12:00 – 12:45: Izvedba posebne različice igre […]

08 Avg 2016

Priporočila udeležencev konference Povezujemo

Namen konference Povezujemo, ki je 8. in 9. julija potekala v Monoštru, je bil povezati in vzpostaviti trajne vezi med mladimi zamejstva in matične domovine, s ciljem utrjevanja in ohranjanja narodne, jezikovne ter kulturne identitete in medsebojno povezovanje mladih in mladinskih organizacij z namenom krepitve sodelovanja pri izvajanju dejavnosti mladih in za mlade. Kaj smo počeli […]

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.