Oznaka: Mladinski svet Slovenije

17 Avg 2018

Razpis za novo vodstvo MSS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za novo vodstvo

18 Apr 2017

SZJ: Po izredni seji Sveta Vlade RS za mladino: Vlada RS mora pristopiti k sistemskemu izvajanju mladinske politike

Ljubljana, 18. april 2017 – Danes so se v prostorih Vlade RS na izredni seji Sveta Vlade RS za mladino sestali predstavniki ministrstev in predstavniki mladinskega sektorja. Seja je bila zaradi izjemno kritičnega revizijskega poročila Računskega sodišča o Učinkovitosti mladinske politike sklicana na zahtevo mladinskega sektorja. Računsko sodišče RS je namreč 15. marca 2017 objavilo […]

05 Apr 2017

Podaljšujemo rok za oddajo prijav na natečaj Prostovoljec leta 2016

Spoštovani (potencialni) prijavitelji na natečaj Prostovoljec leta in drugi podporniki prostovoljstva, sporočamo, da podaljšujemo rok za oddajo prijavnic na natečaj Prostovoljec leta 2016 do vključno 19. 4. 2017! Vse tiste, ki še niste uspeli oddati prijavnic, ponovno vabimo k prijavam. Več: Besedilo natečaja Prijavnica za posameznike Prijavnica za projekte Hkrati želimo povzeti odgovore na nekaj […]

11 Okt 2016

Pripravništva v pravosodju. Ali lahko pričakujemo odpravo čakalnih vrst?

Na MSS že dve leti opozarjamo na nevzdržno stanje na področju pripravništev v pravosodju, kjer so sodišča od leta 2014 zaradi manjšega obsega finančnih sredstev začela omejevati sprejemanje novih sodniških pripravnikov, zaradi česar se čakalne vrste zopet podaljšujejo. Predsednik MSS, Tin Kampl je danes v razpravi na Odboru za pravosodje na temo proračuna za leti […]

17 Avg 2016

Poziv za udeležence: Usposabljanje za oblikovanje komunikacijske kampanje – Za družbene spremembe

KONTEKST Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije izvaja projekte strukturiranega dialoga. Strukturiran dialog je nenehen proces, ki ga podkrepimo z različnimi projekti in posvetovanji, kamor vključujemo mlade in odločevalce. V projektu Za družbene spremembe (v nadaljevanju ZDS) se bomo osredotočili na tri ključne teme: podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje mladih in vsem mladim […]

16 Avg 2016

Razpis postopkov za volitve vodstva MSS v mandatu 2016 – 2018

V letu 2016 se izteče mandat aktualnega vodstva in nadzornega odbora Mladinskega sveta Slovenije. Kolegij MSS sestavlja predsednica oz. predsednik in 5 podpredsednic oz. podpredsednikov. Naloge članov kolegija določajo statut MSS in vsakokratni razpisi kandidacijskih postopkov za vsakokratne volitve. 10. avgusta 2016 smo na spletni strani objavili razpise kandidacijskih postopkov za volitve: predsednice oz. predsednika MSS, petih […]

12 Avg 2016

Indeks mladih – ogledalo odnosa slovenske družbe do mladih

Na Mladinskem svetu Slovenije želimo ob letošnjem mednarodnem dnevu mladih opozoriti na nujnost sistematičnega spremljanja položaja mladih in oblikovanja mladinske politike, ki temelji na podatkih in dokazih. Ti namreč predstavljajo nujni predpogoj za oblikovanje učinkovitih politik in ukrepov na različnih področjih, ki vplivajo na življenja in osamosvajanje mladih, od zaposlovanja in stanovanjske politike, do izobraževanja, […]

10 Avg 2016

Razpis kandidacijskega postopka za volitve članic oz. članov nadzornega odbora MSS

Oznaka: MSS-083-16 Ljubljana, 10. avgust 2016 Objavljamo razpis kandidacijskega postopka za volitve treh (3) članic oz. članov nadzornega odbora MSS. Pristojnosti Nadzornega odbora MSS: spremlja in nadzoruje pravilnost finančnega in materialnega poslovanja MSS, spremlja izvajanje programa dela MSS in delo organov MSS v skladu s Statutom in drugimi akti MSS, ocenjuje usklajenost splošnih aktov MSS s Statutom, […]

10 Avg 2016

Razpis kandidacijskih postopkov za volitve podpredsednic oz. podpredsednikov MSS

Oznaka: MSS-082-16 Ljubljana, 10. avgust 2016 Objavljamo razpis kandidacijskih postopkov za volitve:  Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mladinske politike Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za participacijo in organiziranje Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje Podpredsednice oz. podpredsednika MSS za mednarodno sodelovanje 1. Delovno […]

10 Avg 2016

Razpis kandidacijskega postopka za volitve predsednice oz. predsednika MSS

Oznaka: MSS-081-16 Ljubljana, 10. avgust 2016 Objavljamo razpis kandidacijskega postopka za volitve predsednice ali predsednika MSS. Predsednica oz. predsednik MSS opravlja naloge in izvaja zadolžitve ter obveznosti kot sledi: je vez med organizacijami članicami in MSS; skrbi za učinkovito komunikacijo med organizacijami članicami in MSS; skrbi za vključevanje novih organizacij članic v MSS; prizadeva si za povezovanje […]

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.