Kaj je MSS?

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami (seznam organizacij članic najdete tukaj). MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju – član Evropskega mladinskega foruma je že od njegove ustanovitve leta 1996.

 

Vizija Mladinskega sveta Slovenije

MSS stremi k združevanju in predstavljanju vseh mladinskih organizacij ter k učinkovitemu sodelovanju z mladinskimi strukturami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. V sodelovanju z organizacijami članicami uresničuje svoje poslanstvo in razvija mladinski sektor. MSS tudi ustvarja mladinske politike, vodi dialog na celotnem nevladnem mladinskem področju, spodbuja razvoj mladinskega dela in neformalnega izobraževanja ter se aktivno zavzema za njuno priznavanje. Vsem ciljnim javnostim je znan kot ključni predstavnik in zagovornik mladih.

 

Namen Mladinskega sveta Slovenije

Ključni namen MSS je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. V tej vlogi prispeva k oblikovanju mladim prijaznega okolja, v katerem se ti lahko razvijajo v avtonomne, odgovorne, solidarne in aktivne posameznike ter člane družbe. V ožjem smislu si prizadeva za izboljšanje položaja mladih kot posebne družbene skupine.

Želimo, da so mladi kot posamezniki in člani družbe:

 • avtonomni, sposobni odločati in upravljati svoje življenje;
 • solidarni, dejavno skrbijo za druge;
 • odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev;
 • angažirani, poskušajo živeti v skladu s svojimi vrednotami in podpirajo ideale, ki se jim zdijo pomembni.

MSS predstavlja in zastopa mladinske organizacije doma in v tujini, spodbuja razvoj prostovoljnega organiziranja mladih ter si prizadeva krepiti dejavnost mladinskih organizacij, ne glede na njihove različne interesne, nazorske ali politične usmeritve. Želimo spodbuditi razvoj mladinskih organizacij kot instrumenta za in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju na vseh nivojih: lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem. S tem bi radi omogočili mladim sodelovanje pri sprejemanju zakonskih predpisov, ki vplivajo na naše življenje in delo.

 

Aktivnosti Mladinskega sveta Slovenije:

 • kreiranje mladinskih politik
 • zagovorništvo mladih
 • sodelovanje z vladnimi institucijami
 • mednarodno sodelovanje
 • priprava različnih izobraževanj in izobraževalnih gradiv
 • promocija prostovoljstva
 • sodelovanje z akademsko sfero
 • informiranje
 • koordinacija mladinskih svetov
 • statutarne aktivnosti in druge aktivnosti za organizacije članice
 • različni projekti oz. partnerstva v projektih itd.

Akti

Za natančna pravila delovanja si lahko pogledate akte MSS, in sicer:

 

Kaj pravita o področju dela Zakon in Statut MSS?

Zakon o mladinskih svetih določa, da Mladinski svet Slovenije v skladu s temeljnim aktom:

 • izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;
 • zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
 • omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih;
 • opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.

Redne dejavnosti Mladinskega sveta Slovenije v skladu s statutom so:

 • organiziranje in izvedba izobraževalnih aktivnosti;
 • organiziranje promocijskih aktivnosti za promocijo MSS in dejavnosti mladih;
 • organiziranje kulturnih in zabavnih aktivnosti;
 • organiziranje športnih aktivnosti;
 • izdajanje glasil in drugih publikacij.

 

Financerji

Urad RS za mladino od uveljavitve novega sistema financiranja po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju financira nacionalne mladinske organizacije, mladinske centre ter druge nevladne organizacije s področja mladih.

Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji sofinancira predvsem projekte, ki potekajo na mednarodni ravni, pa tudi na nacionalni ali lokalni ravni. Del programa Erasmus+: Mladi v akciji je tudi Evropska prostovoljna služba. Za prijavo na razpis so na voljo trije roki letno.

Evropska mladinska fundacija v sklopu Sveta Evrope financira različne mednarodne projekte.

Organizacije v mladinskem sektorju se lahko glede na vsebino svojega programa financirajo tudi preko nekaterih specifičnih razpisov različnih vladnih institucij, ki jih najdete na njihovih spletnih straneh v meniju pod “javna naročila in razpisi” ali podobnim naslovom. Žal so razpisi v glavnem omejeni na društva in zavode, pogosto pa se od prijaviteljev tudi zahtevajo reference, ki presegajo zmožnosti mladinskih organizacij.

Koledar

Seznam prihajajočih dogodkov.

<< Jul 2017 >>
ptsčpsn
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Prikaz vseh dogodkov

Zadnje novice

MEDNARODNA MLADINSKA KONFERENCA EU – ZAHODNI BALKAN

19. julija 2017

POZITIVEN TREND, VENDAR TEŽAK POLOŽAJ MLADIH

19. julija 2017

DELOVNI DAN V ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV

19. julija 2017

SVETOVNI DAN VEŠČIN MLADIH

19. julija 2017

UDELEŽBA NA SEJI KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO IN INVALIDE

18. julija 2017

O IMPLEMENTACIJI CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

12. julija 2017