DomovO MSSKaj je MSS?

Kaj je MSS?

Kaj je
Mladinski
svet
Slovenije

Mladinski svet Slovenije (MSS) je neprofitno krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami (seznam organizacij članic najdete tukaj). MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju – član Evropskega mladinskega foruma je že od njegove ustanovitve leta 1996.

Vizija
Mladinskega
sveta
Slovenije

MSS stremi k združevanju in predstavljanju vseh mladinskih organizacij ter k učinkovitemu sodelovanju z mladinskimi strukturami na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. V sodelovanju z organizacijami članicami uresničuje svoje poslanstvo in razvija mladinski sektor. MSS tudi ustvarja mladinske politike, vodi dialog na celotnem nevladnem mladinskem področju, spodbuja razvoj mladinskega dela in neformalnega izobraževanja ter se aktivno zavzema za njuno priznavanje. Vsem ciljnim javnostim je znan kot ključni predstavnik in zagovornik mladih.

Namen
Mladinskega
sveta
Slovenije

Ključni namen MSS je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. V tej vlogi prispeva k oblikovanju mladim prijaznega okolja, v katerem se ti lahko razvijajo v avtonomne, odgovorne, solidarne in aktivne posameznike ter člane družbe. V ožjem smislu si prizadeva za izboljšanje položaja mladih kot posebne družbene skupine.

Želimo, da so mladi kot posamezniki in člani družbe:

  • avtonomni, sposobni odločati in upravljati svoje življenje;
  • solidarni, dejavno skrbijo za druge;
  • odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev;
  • angažirani, poskušajo živeti v skladu s svojimi vrednotami in podpirajo ideale, ki se jim zdijo pomembni.

MSS predstavlja in zastopa mladinske organizacije doma in v tujini, spodbuja razvoj prostovoljnega organiziranja mladih ter si prizadeva krepiti dejavnost mladinskih organizacij, ne glede na njihove različne interesne, nazorske ali politične usmeritve. Želimo spodbuditi razvoj mladinskih organizacij kot instrumenta za in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju na vseh nivojih: lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem. S tem bi radi omogočili mladim sodelovanje pri sprejemanju zakonskih predpisov, ki vplivajo na naše življenje in delo.

Aktivnosti
Mladinskega
sveta
Slovenije
  • kreiranje mladinskih politik
  • zagovorništvo mladih
  • sodelovanje z vladnimi institucijami
  • mednarodno sodelovanje
  • priprava različnih izobraževanj in izobraževalnih gradiv
  • promocija prostovoljstva
  • sodelovanje z akademsko sfero
  • informiranje
  • koordinacija mladinskih svetov
  • statutarne aktivnosti in druge aktivnosti za organizacije članice
  • različni projekti oz. partnerstva v projektih itd.
Akti
Mladinskega
sveta
Slovenije

Za natančna pravila delovanja si lahko pogledate akte MSS, in sicer:

Zakon
in
statut
Mladinskega
sveta
Slovenije

Zakon o mladinskih svetih določa, da Mladinski svet Slovenije v skladu s temeljnim aktom:

  • izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;
  • zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
  • omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih;
  • opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.

Redne dejavnosti Mladinskega sveta Slovenije v skladu s statutom so:

  • organiziranje in izvedba izobraževalnih aktivnosti;
  • organiziranje promocijskih aktivnosti za promocijo MSS in dejavnosti mladih;
  • organiziranje kulturnih in zabavnih aktivnosti;
  • organiziranje športnih aktivnosti;
  • izdajanje glasil in drugih publikacij.
Financerji
Mladinskega
sveta
Slovenije

Urad RS za mladino od uveljavitve novega sistema financiranja po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju financira nacionalne mladinske organizacije, mladinske centre ter druge nevladne organizacije s področja mladih.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.