Domov Rastimo skupaj 2020
20.05.2020

Rastimo skupaj 2020

Rastimo skupaj 2020:

podpora lokalnim skupnostim za krepitev mladinskih politik s poudarkom na informiranju in participaciji mladih

 

Pobudnik projekta Rastimo skupaj, Urad RS za mladino, in Mladinski svet Slovenije, v vlogi glavnega organizatorja, bosta letos nadaljevala s projektom Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik. V letu 2020, ki je že šesto leto izvajanja projekta Rastimo skupaj, bomo nadaljevali delo z začrtanimi smernicami projekta iz leta 2019 in ga nadgradili s področjem komuniciranja občin z mladimi in obratno. Osrednja tematika projekta Rastimo skupaj bo informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni. V letošnjem letu bomo namenili poudarek individualnemu delu s posameznimi občinami na področju razvoja lokalnih mladinskih politik, vključevanju neorganizirane mladine ter mreženju odločevalcev in mladih.

Pri individualnemu delu z občinami se bomo posvetili predvsem nadgradnji informiranja mladih v občinah, ustvarjanju novih poti in načinov za participacijo mladih v lokalnih skupnostih, (digitalnega) komuniciranja občin z mladimi in obratno, informiranju mladih v srednjih in osnovnih šolah o možnostih participacije v lokalnem okolju ter uresničevanju Evropskih ciljev mladih. Občine in mlade bomo na sestankih ter delavnicah spodbujali k oblikovanju konstruktivnih dialogov.

Nadaljevali bomo z regijskimi dogodki v regijah, kjer jih v letu 2019 še nismo izvedli. Program in vsebino regijskega dogodka bomo prilagodili potrebam in željam soorganizatorjev regijskih dogodkov, torej občinam in mladinskim organizacijam. Soorganizatorjem želimo omogočiti aktivnejšo vlogo pri oblikovanju in izvedbi regijskih dogodkov, zato bomo regijske dogodke organizirali na pobudo posameznih mladinskih organizacij ali občin ter vsebino dogodka prilagodili njihovim predlogom.

Okrepili bomo povezovanje občin in mladih na nacionalni ravni, s čimer želimo spodbuditi prenos dobrih praks in mreženje med soustvarjalci lokalnih mladinskih politik. Organizirali bomo nacionalni dogodek, ki bo namenjen mreženju med občinami. S partnerji smo pripravili posebno ponudbo za občine, katere namen je razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni glede na potrebe občine.

V okviru projekta bomo v prihodnjem letu izvedli zaključni dogodek Rastimo skupaj 2020.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.