Domov Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) – Mladinski delavec/-ka
03.04.2019

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) – Mladinski delavec/-ka

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) Mladinski delavec/Mladinska delavka omogoča mladim, ki imajo izkušnje na področju mladinskega dela, pridobitev poklica in priznavanje njihovega znanja s potrdilom o usposobljenosti za opravljanje tega poklica. V Sloveniji sicer za opravljanje poklica mladinskega delavca ni mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe v formalnem sistemu izobraževanja, zato je bil leta 2017 potrjen poklicni standard za mladinskega delavca/-ko, ki omogoča uradno priznavanje strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega delavca/-ko.

S pridobljenim uradnim potrdilom NPK Mladinski delavec/-ka bodo vaše spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili na področju mladinskega dela ovrednotene in uradno potrjene, s čimer boste lahko dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje poklica mladinskega delavca/-ke. Postopek pridobivanja NPK je relativno hiter, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih mladinski delavci že pridobili pri delovanju na področju mladinskega dela, bodisi s poklicnim delovanjem ali s prostovoljni delom ter z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, delavnicah in seminarjih itd.

Mreža MaMa v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije in Ljudsko univerzo Kranj organizira srečanje za pripravo osebne mape za pridobitev NPK Mladinski delavec/-ka v Ljubljani. Namen srečanja z izvajalcem NPK je pregled in svetovanje za pripravo osebnih zbirnih map, saj vam želimo olajšati pot in delo za pristop k pridobitvi NPK Mladinski delavec/-ka.

Prijave na srečanje sprejemamo preko elektronske prijavnice najkasneje do nedelje, 7. aprila 2019.

Preverjanje ter potrjevanje NPK Mladinski delavec/-ka bo potekalo na Ljudski univerzi Kranj: 23. aprila bo potekalo pregledovanje osebnih map, preverjanje pa bo potekalo 6. maja. Prijave za pridobitev  NPK Mladinski delavec/-ka sprejemajo do petka, 12. aprila 2019.

Kako pridobiti NPK mladinski delavec/-ka?

NPK mladinski delavec/-ka izvajajo tri Ljudske univerze v Sloveniji: Ljudska univerza OrmožUPI- Ljudska univerza Žalec in Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj. Ljudske univerze objavijo nekajkrat letno rok za prijave za pridobitev NPK, o razpisanih rokih lahko izveste na spletnih straneh omenjenih ljudskih univerz, na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča (NRP) ter na spletnih straneh Mladinskega sveta Slovenije in Mreže MaMa. V primeru zadostnega števila prijavljenih (prijavljenih mora biti vsaj 6 interesentov za pridobitev NPK), se izvede pregled osebnih map in/ali preverjanje za pridobitev NPK mladinski delavec/-ka.

Osnovni pogoj za pridobitev NPK: Pogoj za pridobite NPK mladinski delavec/-ka je najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki je dokazljivo z referenčnimi pismi organizacij in drugimi veljavnimi dokazili.

Pridobivanje NPK mladinski delavec/-ka se odvijajo po naslednjih korakih:

  • Individualno svetovanje za pripravo osebne zbirne mape in pridobitev NPK (svetovalec z ljudske univerze, ki izvaja NPK): kandidat/-ka za pridobitev certifikata mora opraviti vsaj en pogovor s svetovalcem pred pridobitvijo NPK – v primeru vsaj 6-ih kandidatov/-k za pridobitev NPK opravimo pogovor s svetovalcem tudi v prostorih MSS v Ljubljani;
  • pregled osebnih zbirnih map: vsak kandidat/-ka pripravi osebno zbirno mapo, kjer zbere verodostojna in veljavna referenčna pisma ter druga dokazila (dokazila o poklicnem ali prostovoljnem delu z mladimi, udeležbi na neformalnih programih izobraževanja, delavnicah in seminarjih, priznanja itd.). Izpitna komisija pregleda oddane osebne mape kandidatov/-k in na podlagi potrdil, ki dokazujejo znanje, izkušnje in kompetence kandidata/-ke odloči ali se kandidatu/-ki podeli NPK certifikat že po pregledu osebne mape. V kolikor komisija odloči, da na podlagi zbranih dokazil v osebni mapi kandidata/-ke ne morejo potrditi vseh znanj in kompetence potrebnih za potrditev NPK, mora kandidat/-ka še opraviti preverjanje pred izpitno komisijo;
  • preverjanje NPK: v kolikor komisija ne more potrditi vseh znanj in kompetenc potrebnih za potrditev NPK na podlagi osebne mape kandidata/-ke, mora kandidat/-ka opraviti preverjanje znanja pred izpitno komisijo, ki vsebuje (a) pisni del (npr. seminarska naloga, izpit) z zagovorom in/ali (b) praktični del (npr. izvedba delavnice) z zagovorom.

Specifične kompetence, ki jih mora imeti kandidat/-ka so opredeljene v Poklicnem standardu (PS) za Mladinskega delavca/Mladinsko delavko ter v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti (KSZS) za NPK Mladinski delavec/Mladinska delavka. Cena celotnega postopka pridobitve NPK se giblje med 180€ in 224€.

Posamezniki, ki želijo pridobiti NPK mladinski delavec/-ka in imajo izkušnje pri delu z mladimi, vendar ne delajo za mladinsko organizacijo oziroma niso člani mladinske organizacije, lahko uveljavljajo svoje izkušnje in znanje kot prostovoljni delavci z mladimi.

 

Več informacij o NPK lahko pridobite na navedenih spletnih straneh ter pri svetovalkah na Ljudski univerzi Kranj:

Ljudska  univerza Kranj: https://www.luniverza.si/strokovno-usposabljanje/novo-mladinski-delavec-mladinskadelavka/

Mreža MaMa: http://www.mreza-mama.si/npk-mladinski-delavec-delavka-priprava-osebne-zbirne-mape-za-pridobitev-npk/

Renata Dobnikar T: 04 280 48 16 E-mail: renata.dobnikar@luniverza.si

Mojca Rozman T: 04 280 48 15 E-mail: mojca.rozman@luniverza.si

Za dodatne informacije smo na voljo tudi na MSS na elektronskem naslovu dominik.derencin@mss.si ali na tel. 01 425 60 55.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.