Domov Stanovanja za mlade tudi v Trbovlju
20.08.2019

Stanovanja za mlade tudi v Trbovlju

19. avgusta je občina Trbovlje objavila razpis za najem stanovanj za mlade, in sicer za tiste s stalnim prebivališčem v občini, ki so stari do 34 let in ki prejemajo redne dohodke. Mladi prosilci bodo v namenskih stanovanjih plačevali zgolj 90% siceršnje administrativno določene neprofitne najemnine, pravica pa jim zapade po petih letih najema. Po preteku 5 let se bodo lahko odločili za izselitev ali plačevanje tržne najemnine. Izbrani prosilci se bodo v stanovanja lahko vselili v letih 2019-2021. Rok za prijavo na razpis je 13. september 2019.

Trbovlje so tako še ena v seriji občin, ki sprejemajo ukrepe za reševanje stanovanjske problematike mladih z namenom pomoči mladim v prehodnem obdobju, ko prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje.

 

Povezava na:

Domov Prostovoljec leta: rok preložen na 8. april
21.03.2019

Prostovoljec leta: rok preložen na 8. april

Na pobudo sodelujočih v natečaju Prostovoljec leta smo rok za oddajo prijav preložili na ponedeljek, 8. aprila 2019. Naj ob tem poudarimo, da je to zadnji dan, ko lahko oddate prijave in kakršnekoli priloge in možnosti dopolnitev več ne bo. Strokovna komisija za izbor prostovoljcev se bo namreč sestala kmalu za tem.

Ustrezno izpolnjene prijavnice pošljite:

– po e-pošti na prostovoljec@mss.si – prijava je veljavna, ko prejmete naše potrditveno sporočilo, ali

– po navadni pošti na Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

V vsakem primeru je zaželeno, da prijavnice in priloge pošljete (tudi) po e-pošti, saj tako olajšate delo komisiji.

Če imate kakršnekoli težave z dostopom do dokumentacije ali druga vprašanja, se obrnite na nas: prostovoljec@mss.si ali na tel. 01 425 60 55 (Tanja Baumkirher).

Hkrati povzemamo odgovore na nekaj pogosto zastavljenih vprašanj:

1 Prijavitelj prostovoljke ali prostovoljca je lahko kdorkoli; priporočamo pa, da je to organizacija, s katero je njeno oz. njegovo prostovoljstvo najbolj povezano; organizacija, ki prostovoljko oz. prostovoljca najbolj pozna.

Prijavitelj projekta mora biti njegov (ključni) izvajalec oziroma organizator. (In ne financer, podpornik itd.) Ponavadi so to organizacije oz. institucije, znotraj katerih se je projekt odvijal, lahko pa je tudi posameznik ali neformalna skupina itd. Če je enakovredno sodelovalo več institucij, eno vpišete kot predlagatelja, ostale pa v rubriko “drugi enakovredni izvajalci projekta”.

3 Prijavite lahko vse prostovoljke in prostovoljce, ne glede na starost.

Prijavite lahko vse projekte, ki so bili večinsko izvedeni s prostovoljskim delom.

5 Prijavite lahko nosilce funkcij, ki te funkcije opravljajo prostovoljno (npr. predsedniki društev).

6 Vsak prijavitelj lahko prijavi poljubno število prostovoljcev in projektov, omejitev ni.

Prosimo, da ste posebej previdni, če prijavljate mladoletne prostovoljke in prostovoljce in poleg njihove privolitve poskrbite tudi, da se s prijavo strinjajo njihovi starši.

Življenjepis, ki je zahtevan kot priloga pri prijavah posameznikov, nima predpisane oblike, pričakujemo pa, da “pride” od prijavljenega prostovoljca, saj s tem pokažete, da je prostovoljec s prijavo seznanjen, kar je seveda nujno.

Prijavnica mora biti v slovenskem jeziku.

Vse informacije, besedilo natečaja in prijavnici najdete tu.

Domov SSRS razpisal mesto direktorja
01.03.2019

SSRS razpisal mesto direktorja

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada razpisuje delovno mesto direktorja/-ice Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Kandidat oziroma kandidatka mora biti popolnoma poslovno sposoben oziroma sposobna in poleg z ZJS-1 določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/2);

– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;

– pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja, da pozna delo in področja delovanja Sklada;

– da aktivno obvlada slovenski jezik; – da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;

– da izkazuje sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja dela;

– da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a za kaznivo dejanje pa obsodba ni pogojna.

Direktorja/-ico imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Mandat traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Vir, več informacij: Uradni list RS, str.381.

 

Domov Nagrada za naj dipl./mag. nalogo
16.02.2019

Nagrada za naj dipl./mag. nalogo

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) letos ponovno razpisujemo MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2018.

Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2018:

1) magistrirali (kategorija 1) ali

2) diplomirali (kategorija 2),

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko povezano z mladimi¹.

V obeh kategorijah bomo podelili finančno nagrado.

 

Namen razpisa

Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedamo, da je v pripravo zaključnih del potrebno vložiti veliko napora, žal pa mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti.

Z razpisom želimo:

 • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja mladine;
 • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
 • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo teoretično bazo;
 • v dogovoru z avtorji objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del s področja mladih pri njihovem udejstvovanju.

 

Razpisni pogoji

Prijavite se lahko vsi, ki:

– ste v letu 2018 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,

– ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in

– ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

 

Način prijave

Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna TUKAJ, najkasneje do petka, 22. februarja 2019. Prijavi je obvezno priložiti izjavo, ki jo najdete na koncu razpisa in jo podpisano ter skenirano naložite v spletno prijavnico. Delo v elektronski obliki shranite s poimenovanjem datoteke priimek_naslovdela.pdf in prav tako naložite v spletno prijavnico ali (v primeru težav z nalaganjem) pošljete na naslov petra.miklauzic@mss.si. Podpisano izjavo lahko pošljete tudi na e-naslov ali po navadni pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. V kolikor imate težave s spletno prijavo ali nalaganjem dokumentov, se lahko obrnete na tel. št. 01 425 60 55 ali naslov petra.miklauzic@mss.si.

 

Način izbire

Kolegij MSS bo oblikoval komisijo, ki bo preučila prispele prijave ter se na podlagi mnenja komisije odločil o izbiri najboljšega dela v dveh kategorijah. Avtorici oz. avtorju bomo podelili:

– za najboljše magistrsko delo – 400 evrov bruto.

– za najboljše diplomsko delo – 300 evrov bruto.

Kolegij MSS si ob tem pridržuje pravico, da:

– iz izbora izloči dela, ki po presoji Kolegija ne ustrezajo razpisnim pogojem;

– nagrade ne podeli in da

– podeli več nagrad oz. rangira določeno število najboljših prijav.

Ključni kriteriji za podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela. Odločitev Kolegija je dokončna.

 

Razglasitev nagrajenih del

Predvidoma bomo v začetku aprila 2019 na svečani prireditvi razglasili prejemnici oz. prejemnika nagrade, na katero bomo povabili vse prijavljene in njihove mentorje. Za vsa dela, ki jih bomo prepoznali kot relevantna za področje mladine, bomo avtoricam oz. avtorjem podelili priznanja. Ob tej priložnosti bodo tudi izpostavljena in predstavljena zanimiva spoznanja iz izbranih prijavljenih del. Priznanja bodo prejeli tudi najbolj prizadevni mentorji.

Vsa prijavljena dela želimo objaviti na naši spletni strani v MSS-jevi spletni knjižnici, in sicer z namenom, da bodo bolj dostopna in uporabna za ciljno javnost. Ob tem bomo dosledno spoštovali avtorske pravice prijaviteljev.

011-19-razpis_diplomske_izjava

Domov Razpis za mladinskega delegata pri OZN
11.01.2019

Razpis za mladinskega delegata pri OZN

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2019 nadaljujemo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj. Prijavljeni kandidati se bodo potegovali za naziv oz. vlogo mladinskega delegata pri OZN.

Sodelovanje mladinskega delegata med zasedanjem Generalne skupščine OZN je predvideno v okviru tretjega odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve. Njegova naloga je, da znotraj tretjega odbora posreduje mnenje o temah, ki zadevajo mlade. V času priprav na zasedanje, mladinski delegat, v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in Mladinskim svetom Slovenije (MSS), pridobi relevantna stališča o aktualnih temah za mlade. Od mladinskega delegata se v pripravljalni fazi pričakuje, da se bo podrobneje seznanil z delom OZN na področju mladinske problematike, preučil veljavne resolucije s področja mladine in poročila generalnega sekretarja OZN na obravnavanem področju.

Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. starost od 18 do 29 let,
 2. državljanstvo Republike Slovenije,
 3. izjava o nekaznovanosti (za kandidaturo na razpisu ni potrebno pridobiti izpisa iz uradnih javnih evidenc; kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, pa bodo MSS morali dostaviti uradno potrdilo o nekaznovanosti) ,
 4. izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
 5. dobro poznavanje sistema Organizacije združenih narodov,
 6. zelo dobro poznavanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija),
 7. komunikacijske veščine,
 8. samoiniciativnost,
 9. seznanjenost z delom Mladinskega sveta Slovenije,
 10. zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji.

Kandidat/prijavitelj mora izpolniti priloženo prijavnico, ki jo lahko pošlje po navadni ali elektronski pošti (prijave@mss.si) najkasneje do nedelje, 3. februarja 2019. Vloga kandidata/prijavitelja se šteje za popolno, če so izpolnjene vse rubrike v prijavnici in če ta vsebuje zahtevan podpis. Obvezna priloga k prijavnici je CV (življenjepis).

Vse zainteresirane prosimo, da si nujno preberejo celotno besedilo razpisa (gl. spodaj)!

Vabljeni k prijavi!

Priloge:

–              Razpis za mladinskega delegata pri OZN

–              Prijavnica za kandidate za mladinskega delegata pri OZN

Domov Natečaj: 50 ideas for Europe
12.12.2018

Natečaj: 50 ideas for Europe

Imaš inovativno idejo za Evropo? Sporoči jo in za nagrado odpotuj v Novi Sad – evropsko prestolnico mladih 2019 OPENS 2019 – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad.
MSS – Mladinski svet Slovenije je partner projekta “50 ideas for Europe”, katerega cilj je zbrati čim več inovativnih idej mladih, ki bi z implementiranjem oz. realizacijo v praksi izboljšale kakovost življenja širom Evrope.
Kaj moraš storiti?
Preberi povabilo k sodelovanju.
 Izberi eno (1) od šestih (6) predlaganih tem.
 Preko google obrazca sporoči svojo idejo.
Avtorji skupno 50 najboljših idej boste nagrajeni s potovanjem v Novi Sad, evropsko prestolnico mladih 2019, kjer boste dobili priložnost, da svojo idejo podrobneje predstavite širši evropski javnosti.
#youthcapital2019 #opens2019 #EYC2019
V sodelovanju z Beogradska otvorena škola.

OPOMBA: Uradni jezik izvajanja projekta je angleščina.

 

 

Domov Razpis za novo vodstvo MSS
17.08.2018

Razpis za novo vodstvo MSS

Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za novo vodstvo.

Na spodnjih povezavah si lahko najdete naslednje dokumente:

 • MSS-053-18 Razpis kandidacijskega postopka za volitve predsednice oz. predsednika MSS
 • MSS-054-18 Razpis kandidacijskih postopkov za volitve podpredsednic oz. podpredsednikov MSS
 • MSS-055-18 Razpis kandidacijskega postopka za volitve Nadzornega odbora MSS.

Kandidirajo lahko članice in člani organizacij članic, ki na dan volitev (18.10.) še ne bodo dopolnili 33 let.

Kandidaturo predložite na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Prosimo, da upoštevate vsa navodila iz razpisa, saj bo v nasprotnem primeru kandidatura neveljavna.

Rok za oddajo kandidatur je ponedeljek, 17. september 2018. Volilna seja Zbora MSS pa je predvidena za četrtek, 18. oktobra 2018.

Domov Poziv članicam MSS za sodelovanje v komisiji
26.04.2018

Poziv članicam MSS za sodelovanje v komisiji

Mladinski svet Slovenije (MSS) vabi organizacije članice MSS, ki ne kandidirajo kot predlagatelji v natečaju Prostovoljec leta 2017, da predlagajo svojega predstavnika oz. predstavnico za sodelovanje v komisiji, ki bo izbirala Naj mladinskega voditelja in Naj mladinski projekt. Izbrali bomo do 2 predstavnika organizacij članic.

Svoje predstavnike lahko predlagajo tiste organizacije članice MSS, ki ne kandidirajo v natečaju – te pa so:

 • Društvo Mladinski ceh
 • Mlada Slovenija
 • Mladi forum socialnih demokratov
 • Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
 • Nova generacija SLS
 • Slovenska demokratska mladina
 • Zveza slovenske podeželske mladine
 • Zveza ŠKIS
 • Društvo ŠKUC
 • Popotniško združenje Slovenije

Pričakovanja:

 • Poznavanje mladinskega sektorja in nevladnih organizacij.
 • Poznavanje prostovoljstva mladih.
 • Starost pod 35 let.
 • Kandidat oz. kandidatka ne sme biti član/ica oz. aktiven / aktivna (prostovoljno ali v delovnem razmerju) pri organizacijah, ki kandidirajo v natečaju, ali pri njihovih (lokalnih) enotah.
 • Kandidat oz. kandidatka ne sme biti v bližnjem sorodstvenem razmerju s prostovoljci, ki kandidirajo v natečaju in so v letu 2017 dopolnili manj kot 30 let.

Delo komisije:

Seja za izbor v navedenih kategorijah bo med 17. in 24. majem 2018, trajala pa bo 2-3 ure. Poleg izbranega kandidata bodo v komisiji sodelovali še 3-4 drugi člani. Sodelovanje v komisiji je prostovoljne narave, možna pa je povrnitev potnih stroškov za tiste člane komisije, ki bodo na sejo prišli izven Ljubljane (vozovnice v javnem prometu ali kilometrina v višini 0,18 eur/km). Vsa podrobnejša pojasnila bodo podana članom komisije pred samo sejo.

Prijava:

Upravičene organizacije vabimo, da nam posredujejo svoje predloge za sodelujoče v komisiji s priloženim življenjepisom ali z navedbo naslednjih informacij o kandidatki oz. kandidatu:

 • osebni podatki: ime, priimek, datum rojstva, organizacija;
 • kontaktni podatki: telefonska št., e-naslov;
 • življenjepis ali druga oblika zapisa, ki vsebuje podatke o relevantnih izkušnjah kandidatov na področju mladine in prostovoljstva (sodelovanje v mladinskih organizacijah oz. organizacijah za mlade ali drugih nevladnih organizacijah).

Prijave pošljite na e-naslov prostovoljec@mss.si do četrtka, 10. maja 2018.

 

Domov Natečaj za slogan
25.04.2018

Natečaj za slogan

Mladinski svet Slovenije (MSS), krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, v sklopu kampanje Partycipiraj razpisuje natečaj za najboljši slogan na temo spodbujanja aktivnega državljanstva in politične participacije. Slogan bo natisnjen na majice Mladinskega sveta Slovenije, zmagovalec pa bo dobil bogato nagrado!

Mladinski svet Slovenije išče najboljši slogan, ki bo spodbujal mlade k udeležbi na prihajajočih državnozborskih volitvah v Republiki Sloveniji in izpostavljal probleme s katerimi se soočajo mladi. Najboljši slogan, ki ga bo izbrala strokovna komisija Mladinskega sveta Slovenije izmed prispelih sloganov, bo natisnjen na majice, ki jih bo Mladinski svet Slovenije uporabil za motiviranje mladih k politični participaciji in aktivnemu državljanstvu. Sprejemamo slogane v obliki besedila ali grafične podobe, primerne za tisk na majico.

Partycipiraj je osrednja kampanja Mladinskega sveta Slovenije v času volilne kampanje za Volitve v Državni Zbor RS 2018. Kampanja Partycipiraj se osredotoča na spodbujanje mladih k politični participaciji in na politične stranke, z opozarjanjem na problematike mladih.

Zmagovalec natečaja bo za nagrado za najboljši slogan prejel deset vstopnic za vstop v WOOP! Trampolin park Ljubljana na Leskoškovi cesti 3 v Ljubljani.

Predloge za najboljši slogan kampanje Partycipiraj nam pošljete najkasneje do četrtka, 3. maja 2018, na elektronski naslov partyicipiraj@mss.si .

Za vprašanja ali pojasnila v zvezi  z natečajem nas kontaktirajte na partyicipiraj@mss.si.

Partycipiraj že s svojim sloganom!

Domov Izbrani nagrajenci foto / likovnega natečaja Gremo na svoje!
11.04.2018

Izbrani nagrajenci foto / likovnega natečaja Gremo na svoje!

Včeraj je zasedala komisija, ki je izbirala najboljša dela v natečaju Gremo na svoje. V natečaj, s katerim smo mlade, stare med 13 in 35 let pozvali k prijavi svojih fotografij, risb, slik ali drugih grafičnih izdelkov, je prispelo 30 prijav.

Komisija se je odločila podeliti 5 posamičnih nagrad in eno nagrado skupini.
Nagrade je razporedila takole:

1. Po svoji poti naprej (A. Rupar) – prejme nagrado Odeje Škofja Loka.

2. Kam? (M. Stanonik) – prejme nagrado Mizarstva Atelšek.

3. Denar in laži, vse to te osvobodi (L. Rozoničnik)

4. Ključ na koncu tunela (T .Ivančir)
5. Moj sanjski dom (A. Majcenič)

 

Skupinska nagrada:
1. Dom (video; J. Kovač, Ž. Beravs, M. Krajnik) – prejmejo nagrado Odeje Škofja Loka in Sore M.

Čestitamo!

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.