Odgovori so tu! Koliko pripravniških mest bo letos na voljo v državni upravi?

19. 01. 2016

Do 29. januarja smo dobili odgovore 7 ministrstev, Kabineta predsednika Vlade in Generalnega sekretariata Vlade RS.

 • Kabinet predsednika Vlade RS (predvideno 7 zaposlitev pripravnikov): v letu 2016 v Kabinetu predsednika Vlade ne predvidevajo zaposlitev pripravnikov, vendar so potrebo po tem izkazale nekatere druge vladne službe. Vse predvidene zaposlitve pripravnikov s strani vladnih služb naj bi bile realizirane, nekatere preko štipendistov, druge pa preko klasičnega javnega natečaja. (odgovor).
 • Generalni sekretariat Vlade RS (predvideni 2 zaposlitvi pripravnikov): v generalnem sekretariatu je že zaposlen en pripravnik, v začetku meseca februarja pa nameravajo zaposliti še drugega pripravnika, štipendista Vlade RS. Zato ne bodo več objavljali potrebe po zaposlitvah na pripravniških delovnih mestih (odgovor).
 • Ministrstvo za kulturo (predvideni 2 zaposlitvi pripravnikov): Zaposlitev pripravnikov načrtujejo izvesti v prvi polovici leta 2016, pri tem bodo obe pripravniški delovni mesti javno objavili (odgovor).
 • Ministrstvo za zunanje zadeve (predvidenih 6 zaposlitev pripravnikov): ministrstvo je dne 16. 11. 2015 objavilo poziv za opravljanje preizkusnega testa za diplomatsko službo. Po končanem postopku preizkusnega testa bo objavilo javni natečaj za zaposlitev pripravnikov za diplomatsko službo ali za zaposlitev za nedoločen čas na diplomatskem delovnem mestu (odgovor).
 • Ministrstvo za zdravje (predvideni 2 zaposlitvi pripravnikov): dve delovni mesti za pripravnika bodo objavili predvidoma v mesecu februarju 2016 (odgovor).
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (predvidene 4 zaposlitve pripravnikov): ministrstvo je že zaposlilo 2 pripravnika – štipendista Vlade RS, 13. 1. 2016 pa na spletni strani Ministrstva za javno upravo objavila dva javna natečaja za zaposlitev pripravnikov na delovnih mestih svetovalec-pripravnik. Rok za prijavo je potekel 21. 1. 2016 (odgovor).
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano (predvidenih 9 zaposlitev pripravnikov): želijo si kvoto pripravnikov, ki je predvidena, realizirati v prvi polovici 2016. V začetku tega meseca so sprejeli kadrovski načrt in kvote za pripravnike za njihov resor in jih sorazmerno porazdelili tudi po organih v sestavi ministrstva. O razpisih bodo še posebej obvestili tudi našo organizacijo (odgovor).
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (predvidene 3 zaposlitve pripravnikov): ministrstvo je že zapolnilo kvoto zaposlenih pripravnikov iz SKN, s 3 (tremi) pripravniki je sklenilo Pogodbe o zaposlitvi za določen čas trajanja pripravništva (odgovor).
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (predvidene 3 zaposlitve pripravnikov): do sredine februarja bodo določili znotraj katerih notranje organizacijskih enot bodo zaposlili pripravnike in na podlagi tega pripravili ustrezen razpis za pripravnike, o katerem nas bodo obvestili (odgovor).
 • Ministrstvo za obrambo (predvidenih 11 zaposlitev pripravnikov): so že pristopili k porazdelitvi pripravnikov znotraj organizacijskih enot in po organih v sestavi, evidentirajo naloge in zasledujejo cilj stalnih zaposlitev mladih in pomlajevanje kadra. Po prednostni listi bodo na pripravniška mesta zaposlili štipendiste Vlade RS, objave za pripravniška mesta pa bodo objavili na ZRSZ in spletnih straneh Ministrstva za javno upravo (odgovor).
 • Ministrstvo za javno upravo (predvidene 3 zaposlitve pripravnikov): bodo pravočasno izpeljali postopke zaposlitev in jih objavili na njihovi spletni strani in spletni strani ZRSZ (odgovor).
 • MJU – Služba za upravne enote (predvidenih 24 zaposlitev pripravnikov): ministrstvo ne objavlja razpisov za zaposlitve v upravnih enotah. Odločitve o zaposlitvi pripravnikov so v pristojnosti načelnikov upravnih enot kot njihovih predstojnikov.Javne natečaje/objave za zaposlitev pripravnikov bodo upravne enote objavile same, na spletnih straneh ministrstva. Na ministrstvu zaposlovanje pripravnikov sicer podpirajo (odgovor).

Skupaj bo/je trenutno zapolnjenih 76 od 237 predvidenih pripravniških mest.

Čakamo še odgovore Ministrstva za finance, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za okolje in prostor,​ ​Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Generalne policijske uprave​ in​ Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij​.​

Celotne odzive ministrstev in drugih služb državne uprave si lahko pogledate v priloženih odgovorih. V odgovorih med drugim ministrstva še odgovarjajo, da bodo objave pripravniških delovnih mest objavili na Zavodu RS za zaposlovanje, spletni strani Ministrstva za javno upravo in na njihovih spletnih straneh. Tudi na MSS bomo spremljali objave in jih objavljali na tej strani in Facebook strani Jamstva za mlade.